TKB in English About ROK RODO

Aktualności

Regionalny Ośrodek Kultury informuje:

25. Posiady Gawędziarskie oraz 27. Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych - wyniki

Protokół z posiedzenia jury
XXV Posiadów Gawędziarskich,
12 i 13 listopada 2016 w Jeleśni i Milówce


Organizator:
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Współorganizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni
Gminny Ośrodek Kultury w Milówce
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Radziechowy-Wieprz
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Grojcowianie w Wieprzu
Koła Gospodyń Wiejskich w Wieprzu, Jeleśni i Milówce

Jury w składzie:
1. prof. Jadwiga Wronicz - kier. Pracowni Gwar Małopolskich IJP PAN
2. Waleria Prochownik - gawędziarka, autorka tekstów gwarowych
3. Janusz Legoń - krytyk teatralny, przewodniczący jury
4. Piotr Maron - Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, sekretarz komisji

wysłuchało 43 gawędziarzy, w tym:
- 15 dzieci do lat 12
- 12 wykonawców od 13 do lat 18 oraz
- 16 dorosłych (spisanych według kolejności alfabetycznej):

1. Adamek Julianna (77 l.), Pewel Wielka - "Jak przemondrzany Jone djabła do chałpy sprowadził"
2. Bargiel Joanna (12 l.), Rychwałdek
3. Byrtek Marta (14 l.), Cisiec - "Co się wydarzyło na Hancynym weselu"
4. Dendys Natalia (12 l.), Brzuśnik
5. Dunat Anna (78 l.), Pewel Wielka - "Dziod w kapuście"
6. Fiedor Julia (11 l.), Zwardoń - "Ło dwóch podarkach Matki Boskij"
7. Gibas Marlena (7 l.), Pewel Ślemieńska
8. Gil Piotr (13 l.), Naprawa
9. Gryglak Dorota (30 l.),Rycerka - "Ło Delavinie" (własny tekst)
10. Grzegorek Maria (dorosła), Juszczyna
11. Hutyra Jadwiga (dorosła), Rycerka Dolna - "Po co ześ jik łuk rot"
12. Hutyra Oliwia (8 l.), Szare - "Co kiesik wyprawiały dziecycka przy krowak"
13. Jurzak Jakub (17 l.), Sucha Beskidzka - "Jako nowoczesność do domu wprowadzali" (tekst S. Kubasiak)
14. Kania Józefa (73 l.), Przyborów - "Ło parobku co gospodarzym został"
15. Kiełbasa Mikołaj (8 l.), Glinka - "Cłowiecy zywot" (na podst. ustnych opowieści, podań)
16. Kukuczka Paweł (12 l.), Koniaków - "Ło ziół tych brzegach Łolzy"
17. Kukuczka Łukasz (15 l.), Koniaków - "Gupi wlozł, mondry wysieł" (tekst Rucki)
18. Krzesak Maria (83 l.), Korbielów - "Los przy narodzinach zapisany" (tekst własny)
19. Krzak Józef (dorosły), Śleszowice - "Dziedzic Jendrzej i Tekla" (własnego autorstwa)
20. Legierski Kacper (15 l.), Jaworzynka - "Gazdówka" (tekst własny)
21. Łodzińska Zuzanna (12 l.), Leszna Górna
22. Machałowska Magdalena (19 l.), Cieszyn - "Kamratki" (tekst Stanisława Jabłonka)
23. Miech Marcin (17 l.), Leszna Górna
24. Murański Andrzej (77 l.), Juszczyna - "O Zamku na Babiej Górze"
25. Murański Kacper (12 l.), Bystra - "Stryk" (tekst W. Prochownik)
26. Musur Marta (9 l.), Laliki
27. Musur Kacper (11 l), Laliki
28. Pawlus Wiesław (64 l.), Wieprz - "Kumotra" (tekst własny)
29. Piecha Marta (9 l.), Pewel Wielka - "Opowieść o kościele w Lachowicach"
30. Raszka Zuzanna (77 l.), Wisła - "Chałupa pod lasem"
31. Rodak Katarzyna (12 l.), Brzuśnik - "Ślepo Zośka" (tekst W. Prochownik)
32. Sobel Helena (86 l.) Wieprz - "Jak święty Józef sukał roboty" (tekst własny)
33. Sordyl Zofia (71 l.) Korbielów - "Jak Józef Lisoj wiedział ulycyj konia i krowo od uroku" (tekst własny)
34. Stopa Irena (56 l.), Jordanów - "Jak gazda parobka sukał" (tekst własny)
35. Szarzec Marta (13 l.), Wisła - "Ło ciotce Lostudniance" (tekst Z.Bujok)
36. Szymanek Tomasz (15 l.), Laliki
37. Urbaniec Justyna (13 l.), Pewel Ślemieńska
38. Węglarz Ilona (14 l.), Wysoka
39. Wilczak Piotr (11 l.), Naprawa
40. Wróbel Stefania (76 l.), Jeleśnia - gawęda o pasterzach (własnego autorstwa)
41. Wróbel Aleksandra (11 l), Glinka - "Cymu leje jak kosom" (tekst J.K. Nowak)
42. Zbijowska Stefania (12 l.), Iłownica - "Dożynki" (tekst Lidia Szkaradnik)
43. Zych Ewelina (14 l.), Wysoka

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w 3 kategoriach wiekowych.

Kategoria dzieci do lat 12:

I miejsce i nagroda pieniężna w wysokości 100 zł, ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Żywcu:
Paweł Kukuczka z Koniakowa

II miejsce i dwie nagrody finansowe w wysokości 70 zł, ufundowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:
Stefania Zbijowska z Iłownicy
Kacper Murański z Bystrej


III miejsce i dwie nagrody finansowe w wysokości 50 zł, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żywcu:
Marlena Gibas z Pewli Ślemieńskiej
Mikołaj Kiełbasa z Glinki


Wyróżnienie i nagrodę pieniężną o wartości 40 zł, ufundowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:
Oliwia Hutyra z Szarego.
Kategoria młodzieży od 13 do 18 lat:

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 130 zł, ufundowaną przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:
Marta Szarzec z Wisły

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 110 zł ufundowaną przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:
Jakub Jurzak z Suchej Beskidzkiej

III miejsce i 2 nagrody pieniężne w wysokości 100 zł, ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni:
Justyna Urbaniec z Pewli Ślemieńskiej
Marcin Miech z Lesznej Górnej


Wyróżnienie i nagrodę pieniężną o wysokości 70 zł, ufundowaną przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:
Łukasz Kukuczka z Koniakowa.

Kategoria osób dorosłych:

I miejsce i nagroda pieniężna w wysokości 300 zł, ufundowana przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:
Dorota Gryglak z Rycerki

II miejsce i 2 nagrody pieniężne w wysokości 250 zł, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żywcu:
Wiesław Pawlus z Wieprza
Maria Grzegorek z Juszczyny


III miejsce i 3 nagrody pieniężne w wysokości 200 zł, ufundowane p[rzez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:
Jadwiga Hutyra z Rycerki Dolnej
Helena Sobel z Wieprza
Zofia Sordyl z Korbielowa


Łączna wysokość nagród finansowych wynosi 2. 290,-

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej - 1. 390,-
Starostwo Powiatowe w Żywcu - 700,-
Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni - 200,-

Protokół z posiedzenia jury
XXVII Konkursu Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych,
12 i 13 listopada 2016 w Jeleśni i Milówce


Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Współorganizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni
Gminny Ośrodek Kultury w Milówce
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Radziechowy-Wieprz
Koła Gospodyń Wiejskich w Jeleśni, Milówce i Wieprzu
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Grojcowianie w Wieprzu

Jury w składzie:
1. dr Bożena Lewandowska - etnomuzykolog, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskie-go, przewodnicząca jury
2. Jan Brodka - muzyk, folklorysta, kier. RZ Ziemia Żywiecka z Żywca
3. Bartek Rybka - muzyk, folklorysta z Koniakowa
4. Monika Teśluk - Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, sekretarz komisji

wysłuchało prezentacji 50 solistów i 14 kapel, w tym:
- 14 dzieci w kategorii wiekowej do lat 12
- 14 wykonawców w kategorii wiekowej od 13 do 18 lat
- 7 dorosłych instrumentalistów,
- 5 multiinstrumentalistów do lat 12
- 7 multiinstrumentalistów w kategorii wiekowej od 13 do 18 roku życia
- 3 dorosłych multiinstrumentalistów
a także:
- 3 kapel dziecięcych
- 11 kapel młodzieżowych

spisanych według kolejności alfabetycznej:

1. Adamczyk Wiktoria (10 l.), Milówka - skrzypce, mel. Beskidu Żywieckiego
2. Antoniak Aleksandra (10 l.), Szczyrk - okaryna, mel. beskidzkie
3. Barańczuk Jan (11 l.), Krzyżowa - skrzypce, fujarka, mel. Beskidu Żywieckiego
4. Bielesz Bartłomiej (14 l.), Istebna - skrzypce, mel. beskidzkie
5. Blachura Marcin (42 l.), Żywiec - multiinstrumentalista, tradycyjne mel. żywieckie
6. Byrtek Władysław, Pewel Wielka - skrzypce, mel. beskidzkie
7. Byrtek Edward, Pewel Wielka - dudy, mel. żywieckie
8. Drożdż Filip (7 l.), Bielsko-Biała - dwojnica, fujarka, mel. beskidzkie
9. Dziedzic Zuzanna (11 l.), Brzuśnik - skrzypce, mel. Beskidu Żywieckiego
10. Gluza Antoni, Szczyrk, multiinstrumentalista, mel. żywieckie
11. Gluza Rafał, Szczyrk - multiinstrumentalista, mel. żywieckie
12. Ficek Łukasz (11 l.), Skawica - heligonka, melodie babiogórskie
13. Ficek Przemek, Jeleśnia - dudy
14. Hernas Józef (72 l.), Koszarawa - skrzypce
15. Juroszek Aleksandra (12 l.), Jaworzynka - multiinstrumentalistka, mel beskidzkie
16. Juroszek Łukasz (14 l.), Jaworzynka - multiinstrumentalista, melodie beskidzkie
17. Kapela Gajdosie z Cisowego (12, 15 l.), Koniaków - mel. beskidzkie
18. Kapela Fundacji Braci Golec (13, 18, l.), Łodygowice - skrzypce, basy, mel. Beskidu Żywieckiego
19. Kapela Fundacji Braci Golec (13, 16, l.), Milówka - skrzypce, basy, mel. Beskidu Żywieckiego
20. Kapela Młodych (16-17 l.), Koszarawa - skrzypce, heligonka, bas, mel. żywieckie
21. Kapela starsza Grojcowianie, Brzuśnik - mel. żywieckie
22. Kapela młodsza Grojcowianie (11,12, 12, 12 l.), Brzuśnik - mel. żywieckie
23. Kapela z Wilkowic (12,12, 12 l.) - okaryny, mel. żywieckie
24. Kapela młodzieżowa Jetelinka (15,15 l.), Jaworzynka - gajdy, hóśle, melodie beskidzkie
25. Kapela Hajduki, skł.II, (12-13 l.), Świnna - skrzypce, sekund, kontrabas, mel. żywieckie
26. Kapela Hajduki, skł.I, (12-13 l.), Świnna - skrzypce, sekund, kontrabas, mel. żywieckie
27. Kapela młodzieżowa dudziarska (13, 16, 18, 18 l.), Milówka - dudy, skrzypce, mel. beskidzkie
28. Kapela młodzieżowa Beskidek (12, 14, 13, 17 l.), Bielsko-Biała - skrzypce, basy, mel. beskidzkie
29. Kapela dzięcięca Mały Beskidek, (8, 8, 10,11 l.), Bielsko-Biała - skrzypce, basy, fujarka, mel. beskidzkie
30. Kapela Duchac (12,15 l.), Sucha Beskidzka - babiogórskie nuty
31. Klimczak Aneta (21 l.), Leszna Górna - skrzypce
32. Klimczak Marek (10 l.), Pietrzykowice - heligonka, mel. Beskidu Żywieckiego
33. Kopacz Bartek (12 l.), Łodygowice - heligonka, mel. Beskidu Żywieckiego
34. Kubasiak Maciej (12 l.), Sucha Beskidzka - skrzypce, mel. babiogórskie
35. Kubasiak Wojciech (dorośli), Sucha Beskidzka - skrzypce, mel. babiogórskie
36. Kukuczka Łukasz (15 l.), Koniaków - multiinstrumentalista, mel. Beskidu Śl.
37. Kukuczka Paweł (12 l.), Koniaków - multiinstrumentalista - mel. beskidzkie
38. Kupczak Aleksandra (69 l.), Jeleśnia - heligonka, mel. beskidzkie
39. Legierski Kacper (15 l.), Jaworzynka - multiinstrumantalista, melodie beskidzkie
40. Ligocki Jarosław (13 l.), Istebna - skrzypce, mel. beskidzkie
41. Michalski Jakub (16 l.), Milówka - dudy, mel. beskidzkie
42. Murański Dawid (16 l.), Wieprz - multiinstrumentalista, mel żywieckie
43. Patyk Adela (7 l.), Jaworzynka - hóśle, melodie beskidzkie
44. Patyk Karolina (10 l.), Jaworzynka - multiinstrumentalistka, melodie istebniańskie
45. Polak Paweł (12 l.), Juszczyn - Skawica - heligonka, melodie babiogórskie
46. Rodak Katarzyna (11 l.), Brzuśnik - skrzypce, okaryna, mel. Beskidu Żywieckiego
47. Ryt Marek (15 l.), Sucha Beskidzka - dudy, babiogórskie nuty
48. Sikorska Maria (16 l.), Laliki - skrzypce, melodie Beskidu Żywieckiego
49. Sikorska KInga (14 l.), Laliki - heligonka, mel. Beskidu Żywieckiego
50. Sikorski Krzysztof (13 l.), Laliki - heligonka, mel. Beskidu Żywieckiego
51. Siwiec Zuzanna (8 l.), Milówka - skrzypce, mel. Beskidu Żywieckiego
52. Świerczek Oliwia (13 l.), Wilkowice - skrzypce, mel. Beskidu Żywieckiego
53. Szmek Paweł (15 l.), Jaworzynka - skrzypce, mel. beskidzkie
54. Szymlak Dominika (12 l.), Wilkowice - okaryna, mel. żywieckie
55. Szczotka Piotr (14 l.), Złatna - skrzypce, mel. Beskidu Żywieckiego
56. Ścieszka Dominika (12 l.), Pewel Ślemieńska - multiinstrumentalistka, mel. żywieckie
57. Talik Daniel (18 l.), Milówka - mel. beskidzkie, dudy
58. Waluś Iwona (16 l.), Szczyrk - heligonka, okaryna, mel. beskidzkie
59. Węglarz Ilona (14 l.), Wysoka - skrzypce
60. Wiercigroch Karol (13 l.), Milówka - multiinstrumentalista
61. Wilczak Piotr (11 l.), Naprawa
62. Witas Katarzyna (10 l.), Sopotnia Wielka - skrzypce, okaryna, mel. Beskidu Żywieckiego
63. Wojciech Marek (16 l.), Skawica - heligonka, melodie babiogórskie
64. Zych Ewelina (14 l.), Wysoka - skrzypce

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach:

KATEGORIA DZIECI DO LAT 12

Soliści:
dwa I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 150 zł każda, ufundowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:
Jan Barańczuk z Krzyżowej
Maciej Kubasiak z Suchej Beskidzkiej


II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 125 zł, ufundowaną przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:
Łukasz Ficek ze Skawicy

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł, ufundowaną przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:
Marek Klimczak z Pietrzykowic

Multiinstrumentaliści:
I miejsce i nagroda pieniężna w wysokości 150 zł, ufundowana przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:
Aleksandra Juroszek z Jaworzynki

II miejsce i nagroda pieniężna w wysokości 125 zł, ufundowana przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:
Paweł Kukuczka z Koniakowa

III miejsca nie przyznano

Kapele dziecięce:
I i II miejsca nie przyznano

dwa III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 200.zł każda, ufundowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:
Kapela dzięcięca Mały Beskidek z Bielska-Białej
Kapela młodsza Grojcowianie z Brzuśnika


KATEGORIA DZIECI I MŁODZIEŻY OD 13 DO 18 LAT

Soliści:
I miejsce i nagroda pieniężna w wysokości 200 zł, ufundowana przez Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Radziechowy-Wieprz
Piotr Szczotka ze Złatnej

II miejsce i nagroda pieniężna w wysokości 175 zł, ufundowana przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:
Jakub Michalski z Milówki

dwa III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 125 zł każda, ufundowane przez Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Radziechowy-Wieprz
Daniel Talik z Milówki
Marek Ryt z Suchej Beskidzkiej


Multiinstrumentaliści:
I miejsca nie przyznano

trzy II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 175 zł każda, ufundowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:
Dawid Murański z Wieprza
Łukasz Kukuczka z Koniakowa
Karol Wiercigroch z Milówki


dwa III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 150 zł każda, ufundowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:
Iwona Waluś ze Szczyrku
Kacper Legierski z Jaworzynki


Kapele młodzieżowe
dwa I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 300 zł, ufundowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:
Kapela Gajdosie z Cisowego
Kapela Fundacji Braci Golec z Łodygowic


trzy II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 250 zł każda, ufundowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:
Kapela młodzieżowa dudziarska z Milówki
Kapela młodzieżowa Beskidek z Bielska-Białej
Kapela Duchac z Suchej Beskidzkiej


III miejsce i nagroda pieniężna w wysokości 200 zł ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Żywcu:
Kapela Młodych z Fundacji Braci Golec z Koszarawy


KATEGORIA INSTRUMENTALISTÓW DOROSŁYCH:

Soliści
I miejsce i nagroda pieniężna w wysokości 300 zł ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Żywcu:
Przemysław Ficek z Jeleśni

II miejsca nie przyznano

III miejsce i nagroda pieniężna w wysokości 200 zł, ufundowana przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
Wojciech Kubasiak z Suchej Beskidzkiej

Multiinstrumentaliści:
I miejsce i nagroda pieniężna w wysokości 300 zł, ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Żywcu:
Marcin Blachura z Żywca

II miejsce i nagroda pieniężna w wysokości 250 zł, ufundowana przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:
Rafał Gluza ze Szczyrku

III miejsce i nagroda pieniężna w wysokości 200 zł, ufundowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni::
Antoni Gluza ze Szczyrku

Jury nie oceniało Edwarda i Władysława Byrtków, którzy w konkursie wystąpili w kategorii kapel dorosłych, która nie była ujęta w tegorocznym regulaminie.

Łączna wysokość nagród - 5. 450 zł
200 zł - Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni
4.000 zł - Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
800 zł - Starostwo Powiatowe w Żywcu
450 zł - Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Radziechowy-WieprzDHTML JavaScript Menu By Milonic.com