About ROK RODO

Aktualności

Regionalny Ośrodek Kultury informuje:

Konkurs mikroprojektów dla społeczności lokalnej z terenu Beskidzkiego Obszaru Kulturowego

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej ogłasza konkurs mikroprojektów dla społeczności lokalnej.
Program jest adresowany do osób indywidualnych w tym osób, które reprezentują grupy nieformalne lub stowarzyszenia z terenu Beskidzkiego Obszaru Kulturowego, który obejmuje swoim zasięgiem powiaty bielski, cieszyński i żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała.
W ramach realizacji projektów przewiduje się dofinansowania działań takich jak np.: archiwizacja i dokumentacja dziedzictwa kulturowego, organizacja warsztatów, wykładów, kursów, szkoleń, nauka gry na instrumentach oraz posługiwania się gwarą, koncerty muzyki tradycyjnej i wystawy sztuki ludowej oraz zadania inspirowane tradycyjną twórczością.
W finansowaniu zadań dopuszcza się także zakup środków trwałych takich jak np.: instrumenty muzyczne, stroje ludowe, narzędzia, oraz druk wydawnictw i publikacji.
Na realizację projektów Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej przeznacza kwotę 30 000 zł. Wnioski można składać do 14 września.Załą…czniki do pobrania:


DHTML JavaScript Menu By Milonic.com