RSS
szukaj
RSS
A A A K
Biuletyn Informacji Publicznej Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała - Biuletyn Informacji Publicznej Śląskie. Pozytywna energia

Witamy na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej

Dane adresowe instytucji:

REGIONALNY OŚRODEK KULTURYBiuletyn Informacji Publicznej
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała
tel: +48(33)822-05-93, fax: +48(33)812-33-33
e-mail: rok@rok.bielsko.pl
www: www.rok.bielsko.pl

NIP 547-10-08-216
Numer konta: 47 1240 4142 1111 0000 4828 8606

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej jest instytucją kultury samorządu województwa śląskiego. Obecną nazwę nosi od września 2000 roku. Wcześniej był Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury (od 1989 r.), a powstał jako Wojewódzki Dom Kultury 1 sierpnia 1975 r. wraz z tworzonym wówczas województwem bielskim.


Wyświetl większą mapę

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników 54. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

23.03.2017

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej ogłasza przetarg nieograniczony na usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników 54. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w tym 28. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych, na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w obiektach na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, położonych nie dalej aniżeli 10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych miejscowości.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień publicznych w dniu 23.03.2017 r. Numer ogłoszenia: 50443-2017.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku

07.03.2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie planuje przeprowadzić Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej w 2017 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników 53. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

22.04.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym wyłonienia wykonawcy na: „Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 53. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w tym 27. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w obiektach na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, położonych nie dalej aniżeli 10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych wyżej miejscowości.”


W dniu 22.04.2015 r. została zakończona praca komisji przetargowej do rozstrzy-gnięcia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyłonienia wykonawcy na „Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 53. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w tym
27. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w obiektach na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, położonych nie dalej aniżeli 10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych wyżej miejscowości.”
Do upływu terminu składania ofert, wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęła 1 oferta:


1. F.H.U. „THETA” B.P. „PREZYDENT TRAVEL”, ul. Dworcowa 30/32, 34-300 Żywiec


Oferta była zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Po dokonaniu badania oferty pod względem zgodności ze siwz oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) komisja stwierdziła, że oferta nr 1 złożona przez firmę F.H.U. „THETA” B.P. „PREZYDENT TRAVEL”, ul. Dworcowa 30/32, 34-300 Żywiec zawiera najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofert (cena usługi - 270 pkt., ilość oferowanych miejsc – 15 pkt., ilość oferowanych obiektów – 15 pkt.)


Bielsko-Biała, dnia 22.04.2016 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników 53. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

23.03.2016

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej od 30.000 do 125.000 tys. euro na usługę polegającą na zakwaterowaniu i wyżywieniu uczestników 53. Tygodnia Kultury Beskidzkiej i 27. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w obiektach na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, położonych nie dalej aniżeli 10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych wyżej miejscowości.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień publicznych w dniu 23.03.2016 r. Numer ogłoszenia: 65488-2016 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych". Tekst jednolity - D z . U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z póz. zm.Opublikował: Zbigniew Hojny
Publikacja dnia: 16.01.2014
Podpisał: Leszek Miłoszewski
Dokument z dnia: 02.01.2014
Dokument oglądany razy: 27 293