Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników 55. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

20.04.2018

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej ogłasza przetarg nieograniczony na usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników 55. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w tym 29. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych, na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w obiektach na terenie powiatów; w bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, położonych nie dalej aniżeli 10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych miejscowości.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień publicznych w dniu 20.04.2018 r. Numer ogłoszenia: 548280-N-2018.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 do SIWZ (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 do SIWZ (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do SIWZ (plik edytowalny)

Załącznik nr 5 do SIWZ (plik edytowalny)

Załącznik nr 6 do SIWZ (plik edytowalny)

Załącznik nr 7 do SIWZ (plik edytowalny)


Opublikował: Zbigniew Hojny
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 542
15.10.2019 // rok.bielsko.pl/bip