RSS
szukaj
RSS
A A A K
Biuletyn Informacji Publicznej Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała - Biuletyn Informacji Bublicznej - Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej Śląskie. Pozytywna energia

Zamówienia publiczne i aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej

25.10.2019

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 56. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

06.05.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 56. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 56. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

01.05.2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 56. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników 56. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

17.04.2019

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej ogłasza przetarg nieograniczony na usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników 56. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w tym 30. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych, na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w obiektach na terenie powiatów; w bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, położonych nie dalej aniżeli 10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych miejscowości.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień publicznych w dniu 17.04.2019 r. Numer ogłoszenia: 538715-N-2019.Opublikował: Zbigniew Hojny
Publikacja dnia: 26.03.2014
Podpisał: Leszek Miłoszewski
Dokument z dnia: 10.12.2013
Dokument oglądany razy: 45 693