RSS
szukaj
RSS
A A A K
Biuletyn Informacji Publicznej Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała - Biuletyn Informacji Bublicznej - Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej Śląskie. Pozytywna energia

Zamówienia publiczne i aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej

19.06.2017

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 54. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

07.04.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 54. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 54. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

03.04.2017

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 54. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników 54. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

23.03.2017

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej ogłasza przetarg nieograniczony na usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników 54. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w tym 28. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych, na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w obiektach na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, położonych nie dalej aniżeli 10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych miejscowości.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień publicznych w dniu 23.03.2017 r. Numer ogłoszenia: 50443-2017.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku

07.03.2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie planuje przeprowadzić Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej w 2017 rokuOpublikował: Zbigniew Hojny
Publikacja dnia: 26.03.2014
Podpisał: Leszek Miłoszewski
Dokument z dnia: 10.12.2013
Dokument oglądany razy: 24 578