RSS
szukaj
RSS
A A A K
Biuletyn Informacji Publicznej Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała - Biuletyn Informacji Bublicznej - Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej Śląskie. Pozytywna energia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników 56. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

17.04.2019

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej ogłasza przetarg nieograniczony na usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników 56. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w tym 30. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych, na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w obiektach na terenie powiatów; w bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, położonych nie dalej aniżeli 10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych miejscowości.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień publicznych w dniu 17.04.2019 r. Numer ogłoszenia: 538715-N-2019.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 do SIWZ (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 do SIWZ (plik edytowalny)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ (plik edytowalny)

Załącznik nr 7 do SIWZ (plik edytowalny)

Załącznik nr 8 do SIWZ (plik edytowalny)

Opublikował: Zbigniew Hojny
Publikacja dnia: 17.04.2019

Dokument oglądany razy: 671
« inne aktualności