RSS
szukaj
RSS
A A A K
Biuletyn Informacji Publicznej Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała Śląskie. Pozytywna energia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników 52. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

02.04.2015

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30.000 tys. euro na usługę polegającą na zakwaterowaniu i wyżywieniu uczestników 52. Tygodnia Kultury Beskidzkiej i 26. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w obiektach na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, położonych nie dalej aniżeli 10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych wyżej miejscowości
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień publicznych w dniu 01.04.2015 r. Numer ogłoszenia: 73658-2015 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych". Tekst jednolity - D z . U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z póz. zm.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Opublikował: Zbigniew Hojny
Publikacja dnia: 02.04.2015

Dokument oglądany razy: 1421
« inne aktualności