RSS
szukaj
RSS
A A A K
Biuletyn Informacji Publicznej Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała Śląskie. Pozytywna energia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników 53. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

23.03.2016

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej od 30.000 do 125.000 tys. euro na usługę polegającą na zakwaterowaniu i wyżywieniu uczestników 53. Tygodnia Kultury Beskidzkiej i 27. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w obiektach na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, położonych nie dalej aniżeli 10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych wyżej miejscowości.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień publicznych w dniu 23.03.2016 r. Numer ogłoszenia: 65488-2016 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych". Tekst jednolity - D z . U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z póz. zm.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Pytania dotyczące przetargu:

Pytanie nr 1:
W związku z ogłoszonym przetargiem na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 53. Tygodnia Kultury Beskidzkiej chciałabym zadać pytanie dotyczące obiektów, w których będą zakwaterowani uczestnicy- czy Zamawiający stawia w tej kwestii jakiś wymóg dotyczący kategoryzacji wspomnianych obiektów? Czy jest jakieś minimum kategoryzacji, jakie powinien spełnić Wykonawca (np. obiekty o standardzie minimum 3***), czy też w kwestii tej nie ma żadnych ograniczeń?

Odpowiedź do pytania nr 1:
Zamawiający nie stawia warunków w kwestii kategoryzacji obiektów, w których zakwaterowani będą uczestnicy Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Obiekt musi natomiast spełniać warunki wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt. VI. 5. (Określenie szczegółowych warunków zakwaterowania).

Opublikował: Zbigniew Hojny
Publikacja dnia: 23.03.2016

Dokument oglądany razy: 763
« inne aktualności