RSS
szukaj
RSS
A A A K
Biuletyn Informacji Publicznej Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała Śląskie. Pozytywna energia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników 51. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

26.03.2014

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 tys. euro na usługę polegającą na zakwaterowaniu i wyżywieniu uczestników 51. Tygodnia Kultury Beskidzkiej i 25. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w obiektach na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, położonych nie dalej aniżeli 10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych wyżej miejscowości

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień publicznych w dniu 26.03.2014 r. Numer ogłoszenia: 101550-2014 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych". Tekst jednolity - D z . U. z 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póz.zm.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Opublikował: Zbigniew Hojny
Publikacja dnia: 26.03.2014

Dokument oglądany razy: 1686
« inne aktualności