About ROK RODO

66. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKISzanowni Państwo!


Rozpoczęły się przygotowania do przeprowadzenia eliminacji 66. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO


ELIMINACJE REJONOWE
miejsce: Bielsko-Biała
wstępna data przeprowadzenia eliminacji rejonowych między 10 a 13 maja 2021

Najlepsi recytatorzy z południowej części województwa (miasto Bielsko-Biała oraz powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, raciborski, wodzisławski i żywiecki) spotykają się na eliminacjach rejonowych w Bielsku-Białej między 10 a 13 maja 2021 r.


sekretariat imprezy:
Regionalny Ośrodek Kultury
43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 8
tel. 33-822-05-93
606-235-453
e-mail: m.wojcicka-boron@rok.bielsko.pl
www.rok.bielsko.pl


Ogólnopolski Konkurs Recytatorski to najstarszy i największy konkurs recytatorski adresowany do amatorów - młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych. Eliminacje są kilkustopniowe, począwszy od przeglądów środowiskowych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich aż po finały ogólnopolskie. Rywalizacja odbywa się w czterech turniejach: recytatorskim, poezji śpiewanej, teatrów jednego aktora i wywiedzione ze słowa. Głównym organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jest Towarzystwo Kultury Teatralnej ( http://tkt.art.pl/category/okr ). W województwie śląskim za przebieg OKR odpowiedzialne są Regionalne Ośrodki Kultury: w Częstochowie (w północnej części województwa) i w Bielsku-Białej (południe województwa) oraz w środkowej części - Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Finał wojewódzki organizowany jest w kolejnych latach na zmianę przez wymienione instytucje. Tegoroczny odbędzie się 20 maja 2021 w Katowicach.

Mamy świadomość, że musimy czekać na decyzje dotyczące powrotu do szkół oraz wznowienia funkcjonowania placówek kultury. Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń i trudności, wobec których stajemy, i wiemy jakie to stanowi wyzwanie. Mamy jednak nadzieję, że ¬wzbogaceni doświadczeniami ubiegłego roku wspólnie przeprowadzimy eliminacje. Jeśli będzie taka potrzeba to termin eliminacji zostanie dostosowany do aktualnej sytuacji związanej z pandemią.

Poniżej znajdziecie Państwo niezbędne materiały informacyjne, regulamin konkursu, karty zgłoszenia, afisz. Bliższe informacje na temat przebiegu eliminacji 66. OKR w naszym województwie będą zamieszczane na stronach internetowych www.rok.bielsko.pl oraz www.silesiakultura.pl

Zachęcamy też do kontaktu pod nr tel. 606-235-453 (p. Mirosława Wójcicka-Boroń) oraz pod adresem e-mail: m.wojcicka-boron@rok.bielsko.pl

Serdecznie zapraszamy.» Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych "€žŻywieckie Gody"€
» Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
» Konkurs na Palmy Wielkanocne
» Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych
» Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych
» Tydzień Kultury Beskidzkiej
» Międzynarodowy Festiwal Chórów "Gaude Cantem"
» Posiady Gawędziarskie oraz Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i Śpiewu Tradycyjnego
» Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych "Złota Trąbka"
» Projekty transgraniczne
» Pod patronatem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Załą…czniki do pobrania:


DHTML JavaScript Menu By Milonic.com