TKB in English About ROK

KALENDARZ KULTURALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2017

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2017 w wersji .PDF można obejrzeć tutaj:
(kliknij w grafikę poniżej)


Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2017


Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które nadesłały informacje o planowanych działaniach swoich instytucji i organizacji. Bez Was nie byłoby tego "Kalendarza…".

Mamy nadzieję, że to nasze wspólne wydawnictwo będzie przydatne w codziennej pracy. Chcielibyśmy też, by było pomocne w kształtowaniu pełnego i prawdziwego obrazu kultury w województwie śląskim. Obrazu bogatego, bardzo różnorodnego, pełnego energii, w którym piękne, choć często trudne, tradycje splatają się z napierającą zewsząd nowoczesnością. Wszystkim twórcom oraz animatorom i organizatorom życia kulturalnego w województwie życzymy spełnienia planów oraz zawsze licznej i życzliwej publiczności.


Zespół Redakcyjnykalendarz@rok.bielsko.pl
www.kalendarz.art.pl


Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego


Rocznik osiemnasty


Wydawnictwo opracowano na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


Redakcja i korekta: Leszek Miłoszewski, Zbyszek Hojny, Małgorzata Słonka


Projekt okładki i wewnętrznych kolorowych przekładek: Morys design


Projekt stron tekstowych i skład: Janusz Legoń


Wydawca: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel./faks 33-812-33-33,
e-mail: rok@rok.bielsko.pl, www.rok.bielsko.pl


Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany terminów imprez oraz adresów organizatorów.


Druk: Augustana, Bielsko-Biała


Nakład: 400 egz.


ISSN 1642-851X
DHTML JavaScript Menu By Milonic.com