TKB in English About ROK RODO

Biuro Programowo-Artystyczne TKB

Biuro Programowo-Artystyczne TKB
Regionalny Ośrodek Kultury
ul. 1 Maja 8
43-300 Bielsko-Biała
kom. 513-123-389
tel. 33-812-52-76, fax 33-812-33-33
e-mail
www.tkb.art.pl

dyrektor programowo-artystyczny TKB: Magdalena Koim

Biuro Programowo-Artystyczne TKB
  • opracowuje i udostępnia regulaminy Tygodnia Kultury Beskidzkiej, Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych i Festiwalu Folkloru Górali Polskich,
  • kwalifikuje - zgodnie z przyjętymi regulaminami - zespoły krajowe i zagraniczne do udziału w imprezie,
  • opracowuje program wszystkich koncertów odbywających się podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej,
  • opracowuje harmonogramy pobytu i koncertów dla każdego zespołu uczestniczącego w Tygodniu Kultury Beskidzkiej,
  • koordynuje realizację programu koncertów podczas trwania TKB,
  • wydaje materiały informacyjno-reklamowe (foldery, zaproszenia, afisze, itp.).


DHTML JavaScript Menu By Milonic.com