TKB in English About ROK RODO

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne- wielkie, radosne i kolorowe spotkanie kilkunastu zespołów ze wszystkich stron świata, w tym trzech z Polski, kultywujących rdzenne tradycje określonego regionu własnego kraju

- Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne są konkursem ocenianym przez Międzynarodową Radę Artystyczną, złożoną z wybitnych specjalistów, znawców folkloru, etnomuzykologów i choreografów

-widowiska konkursowe ukazują dziedzictwo kulturowe różnych narodów - autentyczne zwyczaje, obrzędy pieśni, muzykę i tańce

- główna nagroda MSF - Grand Prix przyznawana jest najlepszej grupie za całość programu, najczęściej za prezentację widowiska ukazującego fragment z życia określonej społeczności, natomiast wyróżnienia za poszczególne elementy
programu może otrzymać sześć zespołów

- w imprezie, która odbywa się od 1990 roku, a jej pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, uczestniczyły dotąd zespoły z kilkudziesięciu krajów, wiele również z tych całkiem nam odległych, m.in. z Australii, Brazylii, Chile, Meksyku, Indii, Korei Południowej, Togo, Wysp Wielkanocnych, Tajwanu; w tym roku najdłuższą drogę na festiwal pokonają zespoły z Meksyku, Indonezji i Japonii

- Spotkania w założeniu są imprezą wędrującą, dotychczas odbywały się na trzech spośród pięciu głównych estrad Tygodnia Kultury Beskidzkiej - w Wiśle, Szczyrku i Żywcu; gospodarzem 30. edycji MSF będzie Wisła; zespoły zaprezentują się na scenie amfiteatru im. Stanisława Hadyny

- przez cztery dni żywiecka publiczność odbędzie podróż przez niemal całą Europę, do Ameryki Środkowej oraz Azji, czwartego dnia (3 sierpnia) wszystkie zespoły wystąpią w koncercie finałowym i zaprezentują krótkie programy
DHTML JavaScript Menu By Milonic.com