Aktualności

Czarno na białym | Drzeworyty i rysunki Jadwigi Smykowskiej

Wystawa Jadwigi Smykowskiej (1945-2017), absolwentki krakowskiej Akademii Stuk Pięknych, autorki ekspresyjnych płaskorzeźb i kolorystycznie wysmakowanych obrazów olejnych, przedstawia jej dorobek w dziedzinie, w której najczęściej wypowiadała się artystycznie – w grafice. To właśnie grafika, a w szczególności drzeworyt, przyniosły jej uznanie i najwięcej sukcesów w...

30. Konkurs na Palmy Wielkanocne – wyniki

W minioną niedzielę w Gilowicach po sumie odbył się 30. Konkurs na Palmy Wielkanocne. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu. Organizatorami 30. Konkursu na Palmy Wielkanocne byli: – Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, – Gmina Gilowice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach, – Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach. PROTOKOL_Konkursu_na_Palmy_Wielkanocne_v2Pobierz Photo by: Szymon Karpiński/ROK...

Konsultacje społeczne oraz warsztaty poświęcone wpisaniu kultury góralskiej na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne oraz warsztaty poświęcone wpisaniu kultury góralskiej na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Spotkanie, które odbędzie się w środę, 12 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w Muzeum Miejskim w Żywcu dedykowane jest grupie Górali Żywieckich.

𝗡𝘂𝘁𝘆, 𝗻𝗮𝘀𝗲 𝗻𝘂𝘁𝘆

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej – w którym działa Biuro Programowo-Artystyczne TKB i który wraz z Miejskim Centrum Kultury w Żywcu współorganizuje FFGP – przygotował dwupłytowe wydawnictwo (𝘁𝘆𝗹𝗸𝗼 𝘄 𝘄𝗲𝗿𝘀𝗷𝗶 𝗰𝘆𝗳𝗿𝗼𝘄𝗲𝗷) dokumentujące konkurs kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, multiinstrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry...

Odpowiedź na pytanie nr 1 przesłane do postępowania „Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” w ramach zadania pn. “Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” znak sprawy ZP.RB.02.2023

Odpowiedź na pytanie nr 1 przesłane do postępowania „Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” w ramach zadania pn. "Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej" znak sprawy ZP.RB.02.2023 odpowiedź_na_pytanie_nr_1_remont_elewacji_2023_drugie_postępowaniePobierz

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wariant 1 na „Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” w ramach zadania pn. “Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” (znak sprawy: ZP.RB.02.2023)

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy eZamówienia.gov.pl , która służy do komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami. Na stronie internetowej postępowania dostępne są wszelkie dokumenty dot. postępowania. Na stronie zamieszczane będą wszelkie zmiany oraz wyjaśnienia do SWZ.Strona internetowa postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6abf3d5e-c7d6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7bIdentyfikator postępowania: ocds-148610-6abf3d5e-c7d6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7bSkładanie ofert następuje...

30. Konkurs na Palmy Wielkanocne

Konkurs na Palmy Wielkanocne trwa w Gilowicach od 1994 roku. Unikatowy charakter tego wydarzenia wynika z faktu, że odbywa się ono w naturalnym środowisku, czyli w Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła, zaś konkursowe palmy nie są tylko rekwizytami – po jego zakończeniu pełnią przypisane im...

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania na „Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” w ramach zadania pn. "Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej"(znak sprawy: ZP.RB.01.2023) informacja_z_otwarcia_ofert_remont_elewacji_2023_skanPobierz

Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 13.03.2023 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” w ramach zadania pn. “Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”(znak sprawy: ZP.RB.01.2023)

Pytanie nr 2 1. czy zamawiający, zgadza się, aby ubezpieczyciel wniósł wadium oferenta przy składaniu ofert wg. załączonego wzoru (z wykreślonym czerwonym tekstem). 2. Jeżeli firma składa ofertę na dwa zadania, czy może być jedno wadium na 6`000,00zł 3. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert. 1. Zamawiający...

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 10.03.2023 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” w ramach zadania pn. “Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”(znak sprawy: ZP.RB.01.2023)

Pytanie nr 1 do swz  1.Prosimy o jednoznaczną odpowiedź: z jakim podatkiem VAT należy złożyć ofertę ? Wartością 8%, czy 23% ? Budynek był budowany jako mieszkalny, a obecnie jest budynkiem użyteczności publicznej. 2.Czy na terenie obiektu zauważono gniazda ptaków ? Jeżeli tak, to jakich ?...

30. Konkurs na Palmy Wielkanocne

Serdecznie zapraszamy do udziału w 30. Konkursie na Palmy Wielkanocne, który odbędzie się w Niedzielę Palmową (2 kwietnia br.) przy Kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach. Organizatorami konkursu są: – Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej – Gmina Gilowice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach – Parafia Rzymskokatolicka pw. św....

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wariant 1 na „Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” w ramach zadania pn. “Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” (znak sprawy: ZP.RB.01.2023)

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy eZamówienia.gov.pl , która służy do komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami. Na stronie internetowej postępowania dostępne są wszelkie dokumenty dot. postępowania. Na stronie zamieszczane będą wszelkie zmiany oraz wyjaśnienia do SWZ.Strona internetowa postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2a6fc5be-aec2-11ed-b8d9-2a18c1f2976fIdentyfikator postępowania: ocds-148610-2a6fc5be-aec2-11ed-b8d9-2a18c1f2976fSkładanie ofert następuje przez: eZamówienia.gov.pl SWZ_REMONT_ELEWACJIPobierz ROK -...