„Polana, polana” – Józefa i Zofia Sordyl

1. Łowiecki becały, ki sie miosaj miały
pieśń holna, owczarska
Józefa i Zofia Sordyl
2. Jak jo se zaśpiewom
pieśń groniowa
Zofia Sordyl
3. Polana, polana
Paso, jo se paso
wiązanka pieśni pasterskich, polanowych
Józefa i Zofia Sordyl
4. Jaworze, jaworze
pieśń pasterska, polanowa
Józefa i Zofia Sordyl
5. Ej, wyjdo do grónicka
pieśń groniowa
Józefa i Zofia Sordyl
6. Byłak se na holi
pieśń holna, owczarska
Józefa i Zofia Sordyl
7. Ej, na łowcorzycek z bacom
pieśń pasterska, owczarska
Zofia Sordyl
8. Pilsko
pieśń zbójnicka
Józefa i Zofia Sordyl
9. Pod zielonom miedzom
pieśń obyczajowa
Zofia Sordyl
10. Wara chłopcy, wara
pieśń obyczajowa, zalotna
Zofia Sordyl
11. A śtuli daj, ni mom dziywki na wydaj
pieśń obyczajowa
Józefa i Zofia Sordyl
12. Powiedział mi jedon chłopiec
pieśń obyczajowa
Józefa i Zofia Sordyl
13. Jasinecek łorze
pieśń obyczajowa, zalotna
Józefa i Zofia Sordyl
14. Zielona lipka i jedla
pieśń obyczajowa, miłosna
Józefa Sordyl
15. Zimno mamulinka
pieśń obyczajowa
Zofia Sordyl
16. Ej, gałonzka z jałowca
pieśń obyczajowa
Zofia Sordyl
17. Zodno mi sie tak nie spodobała
pieśń obyczajowa, miłosna
Józefa i Zofia Sordyl
18. Świeci miesionc, świeci
pieśń obyczajowa, miłosna
Józefa i Zofia Sordyl
19. U potocka pranie prała
pieśń obyczajowa, zalotna
Józefa i Zofia Sordyl
20. Córuś moja
pieśń obyczajowa
Zofia Sordyl
21. Sła Marysia po wodo
pieśń obyczajowa, miłosna
Józefa Sordyl
22. A w niedzielo po łobiedzie
pieśń obyczajowa
Józefa i Zofia Sordyl
23. Drobny desc pada
pieśń miłosna, walczyk
Józefa i Zofia Sordyl
24. A jadomy, jadomy do młodego pana
pieśń weselna
Józefa i Zofia Sordyl
25. A jadomy, jadomy do młodej pani
pieśń weselna
Józefa i Zofia Sordyl
26. Wychłodzić by z tego domu
pieśń weselna, wywodzinowa
Józefa i Zofia Sordyl
27. Pochwolony Jezus Chrystus
przyśpiewka weselna
Józefa i Zofia Sordyl
28. A ty młodo pani
pieśń weselna, oczepinowa
Józefa i Zofia Sordyl
29. Cyrwionuśkie wiśnie
Józefa Sordyl
Hej, zabrała wodzicka ławecki, mostecki
[Precki mi ta]
Józefa i Zofia Sordyl
Jo se chłopok niewysocki
Józefa i Zofia Sordyl
wiązanka pieśni do konia i obyrtki
30. Rozleciały mi sie siwe gołembisie
Kiedyś do boru gonsecki gnała
wiązanka przyśpiewek do koła
Józefa i Zofia Sordyl
31. Kijbyk dobrze jadła, piła
przyśpiewka weselna, krakowiak
Józefa i Zofia Sordyl
32. Ciongnie sie ta, ciongnie
przyśpiewka weselna, krakowiak
Józefa Sordyl
33. Posłali mnie na maliny, a jo posła na torki
Zofia Sordyl
W mojim łogródecku
Józefa Sordyl
Ej, nawróćze sie
Józefa i Zofia Sordyl
wiązanka przyśpiewek do obyrtki
34. Koło pieca nawracojcie
przyśpiewka do obyrtki
Zofia Sordyl
35. Idzie chłopek z karcmy
pieśń obyczajowa, polka
Józefa Sordyl
36. Starego mi dali
pieśń obyczajowa
Józefa i Zofia Sordyl
37. Przez wysoki dombek
pieśń obyczajowa
Zofia Sordyl
38. Był tu taki krzywy Jon
pieśń obyczajowa, polka
Józefa Sordyl
39. Śpiewałabyk sobie
pieśń obyczajowa
Zofia Sordyl
40. Nie gniewoj sie gniewusku
Hanka nasa
Hola gonski
przyśpiewki dziecięce
Józefa i Zofia Sordyl
41. Piyncioro nos mama miała
przyśpiewka dziecięca
Zofia Sordyl
42. Był pastusek niewidomy
pieśń religijna
Józefa i Zofia Sordyl
43. Boze nas
pieśń religijna
Józefa i Zofia Sordyl
44. Mój Stróżu Aniele
pieśń żałobna
Zofia Sordyl
45. Z góry kalwaryjskiej
pieśń pątnicza
Józefa i Zofia Sordyl
46. Już się zbliżył miesiąc maj
pieśń maryjna
Józefa i Zofia Sordyl
47. Pomalućku Józefie
pieśń bożonarodzeniowa
Józefa Sordyl
48. Najświotso Panionka
pieśń bożonarodzeniowa
Józefa i Zofia Sordyl
49. Zagrzmiała, runoła w Betlejom ziomia
pieśń bożonarodzeniowa
Józefa i Zofia Sordyl
50. W Betlejem przy drodze
pieśń bożonarodzeniowa
Józefa i Zofia Sordyl
51. Stało sie wesele
pieśń bożonarodzeniowa
Zofia Sordyl
52. Posłuchojcie krześcijanie
pieśń dziadowska
Zofia Sordyl