About ROK RODO

Laureaci Festiwalu Folkloru Górali Polskich

Protokół z posiedzenia komisji konkursu kapel,
grup ¶piewaczych, ¶piewaków ludowych, instrumentalistów,
multiinstrumentalistów, mistrzów ucz±cych ¶piewu i gry na instrumentach z dnia 30 lipca 2019 roku
Konkurs odbył się jako samodzielna impreza 50. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu w dniach 27-30 lipca 2019 roku.


Komisja w składzie:
Anna Borucka-Szotkowska - przewodnicz±ca komisji, muzykolog
Stanisław Michałczak - muzyk
Aleksander Smaga - muzyk
Zbigniew Wałach - muzyk
Katarzyna Pach-Sznepka - sekretarz jury

wysłuchała 78 prezentacji muzyki ludowej, w tym:
15 kapel,
26 grup ¶piewaczych,
10 solistów instrumentalistów,
2 solistów multiinstrumentalistów,
14 solistów ¶piewaków,
6 mistrzów instrumentalistów z uczniami,
5 mistrzów ¶piewaków z uczniami


oraz przyznała następuj±ce nagrody:

Kategoria: KAPELE

Złote Żywieckie Serce i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 2000 złotych otrzymuje:
kapela zespołu Skalni z Krakowa

dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 650 zł każda otrzymuj±:
kapela zespołu Lipniczanie z Lipnicy Wielkiej
kapela zespołu Pnioki z Sadku-Kostrzytrzy równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 500 zł każda otrzymuj±:
kapela zespołu Spod Kicek z Mordarki
kapela Bukóń z Jabłonkowa
kapela zespołu Oldrzychowice z Oldrzychowic


pięć równorzędnych III miejsc i nagrody pieniężne w kwocie 300 zł każda otrzymuj±:
duet heligonistów z Żabnicy
kapela Zespołu im. Klimka Bachledy z Zakopanego
kapela zespołu Limanowianie z Limanowej
kapela zespołu ¦warni z Nowego Targu
kapela zespołu Słopnicki Zbyrcok ze Słopnic


wyróżnienie oraz nagrodę pieniężn± w kwocie 200 zł otrzymuje:
kapela zespołu Dolina Nowego Sołońca ze Złotnika za próbę podtrzymania muzycznej tradycji górali czadeckich. Jednocze¶nie komisja postuluje zwrócenie uwagi na staranny dobór instrumentów w kapeli zgodny z tradycj± górali czadeckich (w podstawowej nierozbudowanej formie).


Kategoria: GRUPY ¦PIEWACZE

Złote Żywieckie Serce nie zostało przyznane.

dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 500 zł każda otrzymuj±:
żeńska grupa ¶piewacza Magurzanki z Łodygowic
męska grupa ¶piewacza łemkowskiego zespołu Kyczera z Legnicy


trzy równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 400 zł każda otrzymuj±:
żeńska grupa ¶piewacza łemkowskiego zespołu Kyczera z Legnicy
żeńska grupa ¶piewacza Skalnik z Kamionki Wielkiej
męska grupa ¶piewacza Istebna z Istebnej


cztery równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 300 zł każda otrzymuj±:
żeńska grupa ¶piewacza ¦warni z Nowego Targu
żeńska grupa ¶piewacza Istebnianki z Istebnej
żeńska grupa ¶piewacza Grojcowianki z Wieprza
męska grupa ¶piewacza ¦warni Łojce z Sadku KostrzyKategoria: SOLI¦CI INSTRUMENTALI¦CI

Złote Żywieckie Serce i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 800 złotych otrzymuje:
Przemysław Ficek z Jele¶ni - dudy żywieckie

I miejsce i nagrodę pieniężn± w kwocie 400 zł otrzymuje:
Eugeniusz Karkoszka z Lipnicy Wielkiej - skrzypce

II miejsce i nagrodę pieniężn± w kwocie 300 zł otrzymuje:
Maksymilian Czerwiński z Łodygowic - heligonka

dwa równorzędne III miejsca oraz nagrody pieniężne w kwocie 200 zł każda otrzymuj±:
Aleksander Nowak z Osielca - heligonka
Tadeusz Wielgus z Nowego S±cza - heligonka

dwa wyróżnienia oraz nagrody pieniężne w kwocie 100 zł każda otrzymuj±:
Józef Trojan z Kamionki Wielkiej - skrzypce
Łukasz Spyrka z Zawoi - dudy


Kategoria: SOLI¦CI MULTIINSTRUMENTALI¦CI

Złote Żywieckie Serce i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 1000 złotych otrzymuje:
Andrzej Budz z Dębna - trombita, fujara trzyotworowa (palica), piszczałka jednootworowa (wielkopostna), piszczałka sze¶ciootworowa, dwojnica, dudy podhalańskie (koza)

I miejsce nie zostało przyznane
II miejsce nie zostało przyznane

III miejsce i nagrodę pieniężn± w kwocie 300 zł otrzymuje:
Antoni Gluza ze Szczyrku - dudy, piszczałka jednootworowa (wielkopostna), okaryna, heligonka


Kategoria: SOLI¦CI ¦PIEWACY

Złote Żywieckie Serce nie zostało przyznane

I miejsce i nagrodę pieniężn± w kwocie 300 zł otrzymuje:
Joanna Master z Suchej Beskidzkiej

cztery równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 200 zł każda otrzymuj±:
Łucja Dusek-Francuz z Jaworzynki
Marzena Suszka z Koniakowa
Maria Nowak z Osielca
Jadwiga Kuczaj z Pisarzowej


trzy równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 150 zł każda otrzymuj±:
Julianna Adamek z Pewli Wielkiej
Anna Dunat z Pewli Wielkiej
Anna Foja z Sopotni Małej


wyróżnienie oraz nagrodę pieniężn± w kwocie 100 zł otrzymuje:
Anna Kowalska-Wicherek z Makowa Podhalańskiego


Kategoria: MISTRZ I UCZEŃ - instrumentalista

Złote Żywieckie Serce i nagrodę pieniężn± w kwocie 1000 zł otrzymuje:
Szymon Kupczak z Żabnicy - heligonka

dwa równorzędne I miejsca oraz nagrodę pieniężn± w kwocie 500 zł otrzymuje:
Eugeniusz Karkoszka z Lipnicy Wielkiej - skrzypce
Paweł Czaja z Jabłonki - skrzypce

dwa równorzędne II miejsca oraz nagrodę pieniężn± w kwocie 400 zł otrzymuje:
Antoni Gluza ze Szczyrku - dudy, piszczałka wielkopostna, okaryna
Dawid Czernik z Poronina - skrzypce

III miejsce oraz nagrodę pieniężn± w kwocie 300 zł otrzymuje:
Damian Ranosz z Pewli Wielkiej - heligonka


Kategoria: MISTRZ I UCZEŃ - ¶piewak

Złote Żywieckie Serce i nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 800 złotych otrzymuje:
Maria Motyka z Koniakowa

I miejsce oraz nagrodę pieniężn± w kwocie 400 zł otrzymuje:
Łucja Dusek-Francuz z Jaworzynki

II miejsce oraz nagrodę pieniężn± w kwocie 300 zł otrzymuje:
Marzena Suszka z Koniakowa

III miejsce oraz nagrodę pieniężn± w kwocie 200 zł otrzymuje:
Urszula Gruszka z Koniakowa

Nagrodę specjaln± za pokoleniowy przekaz repertuaru pie¶niowego Beskidu Żywieckiego w kwocie 250 zł otrzymuje:
Zofia Sordyl z KorbielowaPula nagród wyniosła 20 000 zł. Fundatorem nagród jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jury z przyjemno¶ci± stwierdza liczny udział wykonawców w poszczególnych kategoriach konkursu. Pragnie podkre¶lić bardzo dobry poziom wykonawczy solistów instrumentalistów i muzyków graj±cych w nagrodzonych kapelach.

Nie przyznano Złotych Żywieckich Serc w dwóch kategoriach - grup ¶piewaczych i solistów ¶piewaków.

Jury postuluje wprowadzenie dodatkowego zapisu do regulaminu w brzmieniu: Uczestnik konkursu może zaprezentować się tylko jeden raz. Wyj±tek stanowi mistrz, który może dodatkowo wyst±pić w jeszcze jednej kategorii.

Jury postuluje ustalenie górnej granicy wieku ucznia (18 lat) występuj±cego z mistrzem w kategoriach mistrz instrumentalista i mistrz ¶piewak.

Członkowie grup ¶piewaczych i kapel zespołów uczestnicz±cych w konkursie na scenie Amfiteatru pod Grojcem nie powinni powtarzać repertuaru tam prezentowanego.

Jury składa podziękowania organizatorom za sprawne przeprowadzenie konkursu.


PROTOKÓŁ

50. Festiwalu Folkloru Górali Polskich - Żywiec 2019 r.


Festiwal odbył się w terminie 27-30 lipca 2019 roku.W Festiwalu udział wzięło 27 zespołów.

Zespoły oceniało Jury Festiwalu w składzie:

Małgorzata Kiere¶ - etnograf, przewodnicz±ca komisji
Magdalena Kroh - etnograf
Lidia Czechowska - choreograf
Adam Adamowski - choreograf
Czesław Węglarz - muzyk, folklorysta
Jan Karpiel-Bułecka - muzyk, folklorysta
Bogdan Matusik - muzyk, folklorysta
Kazimiera Koim - sekretarz komisji

Zespoły uczestnicz±ce w konkursie Festiwalu Folkloru Górali Polskich według kolejno¶ci występowania:

1. ZESPÓŁ REGIONALNY GÓRALE ŁˇCCY Z ŁˇCKA - przedstawiaj±cy program "Niesomy ograbek"
2. ZESPÓŁ REGIONALNY OLDRZYCHOWICE Z OLDRZYCHOWIC - z programem "Kolyndowani u Taciny"
3. REGIONALNY ZESPÓŁ SPOD KICEK Z MORDARKI - prezentuj±cy program "Zielone ¦wi±tki"
4. ZESPÓŁ REGIONALNY IM. KLIMKA BACHLEDY Z ZAKOPANEGO - przedstawiaj±cy program "Posiady jesienne w izbie góralskiej"
5. ZESPÓŁ REGIONALNY BABIOGÓRZANIE-POLANA MAKOWSKA Z MAKOWA PODHALAŃSKIEGO - z programem "Okolędowanie Hanki"
6. ZŁOTNICKI ZESPÓŁ GÓRALI CZADECKICH DOLINA NOWEGO SOŁOŃCA ZE ZŁOTNIKA - z programem "Wymieniny"
7. ZESPÓŁ REGLE IM. JANA JĘDROLA Z PORONINA - prezentuj±cy program "Wesele góralskie"
8. ZESPÓŁ REGIONALNY CIE¦LICA Z ZAWOI - przedstawiaj±cy program "Ci±gnięcie kloca"
9. ZESPÓŁ REGIONALNY ECHO JAWORZA Z PTASZKOWEJ - prezentuj±cy program "Skubacka"
10. ZESPÓŁ PIE¦NI I TAŃCA WIERCHY IM. JÓZEFA SZCZOTKI Z MILÓWKI - z programem "Odpust w Przyłękowie"
11. ZESPÓŁ REGIONALNY PRZYSZOWIANIE Z PRZYSZOWEJ - z programem "Kręcenie powrozów"
12. ŁEMKOWSKI ZESPÓŁ PIE¦NI I TAŃCA KYCZERA Z LEGNICY - przedstawiaj±cy program "Łemkowskie wesele - w domu pani młodej przed ¶lubem"
13. ZESPÓŁ REGIONALNY SKALNIK Z KAMIONKI WIELKIEJ - prezentuj±cy program "Kolędnicy z gwiazd±"
14. ZESPÓŁ REGIONALNY SŁOPNICZANIE ZE SŁOPNIC - prezentuj±cy program "U bramy pani młodej"
15. ZESPÓŁ REGIONALNY ¦WARNI Z NOWEGO TARGU - przedstawiaj±cy program "Na ko¶bie"
16. ZESPÓŁ REGIONALNY LIPNICZANIE Z LIPNICY WIELKIEJ - prezentuj±cy program "Wyzwoliny na kosiarza"
17. ZESPÓŁ REGIONALNY ISTEBNA Z ISTEBNEJ - przedstawiaj±cy program "Istebiański kiermasz na ¶w. Jadwigę"
18. ZESPÓŁ REGIONALNY LIMANOWIANIE Z LIMANOWEJ - z programem "Przy sobocie po robocie"
19. ZESPÓŁ REGIONALNY DOLINA POPRADU Z PIWNICZNEJ-ZDROJU - prezentuj±cy program "Przed łodpustem na Siewnom"
20. ZESPÓŁ REGIONALNY NAWOJOWIACY Z NAWOJOWEJ - przedstawiaj±cy program "Wesele w Zawadzie"
21. ZESPÓŁ REGIONALNY KIJOM WORCI Z PISARZOWEJ - z programem "Po oczepinach"
22. ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY KIYRPECKI Z ŁˇCKA - prezentuj±cy "Imieniny u Jona"
23. ZESPÓŁ REGIONALNY SŁOPNICKI ZBYRCOK ZE SŁOPNIC - z programem "Lenobranie"
24. ZESPÓŁ REGIONALNY MYSTKOWIANIE Z MYSTKOWA - przedstawiaj±cy program "Zabawa w karczmie"
25. ZESPÓŁ REGIONALNY KONIAKÓW Z KONIAKOWA - prezentuj±cy "Na szkubaczce z muzyk±"
26. ZESPÓŁ REGIONALNY ¦WARNI ŁOJCE Z SADKU-KOSTRZY - z programem "Pło kolodzie u swoja Macieja"
27. ZESPÓŁ REGIONALNY ROŻNOWSKA DOLINA Z ROŻNOWA - przedstawiaj±cy program "We wigilię ¶w. Jendrzeja"

Wszystkie zespoły bior±ce udział w konkursie zostały ocenione przez jury. Organizatorzy zapewnili każdemu zespołowi możliwo¶ć omówienia programu z członkami jury na specjalnie zorganizowanych w tym celu konsultacjach. Dotyczyły one całokształtu problematyki zwi±zanej z prezentacj± programu folklorystycznego, tj. obejmowały zagadnienia muzyki, tańca, stroju, obrzędowo¶ci i reżyserii scenicznej. Stanowiły formę dokształcania instruktorów. Indywidualne rozmowy przeprowadzono z kierownikami i delegacjami wszystkich zespołów.

Jury miało do dyspozycji następuj±ce nagrody regulaminowe, których fundatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Regionalny O¶rodek Kultury w Bielsku-Białej:
 • "Złote Żywieckie Serce" i 12.000 zł
 • "Srebrne Żywieckie Serce" i 10.000 zł
 • "Br±zowe Żywieckie Serce" i 8.000 zł
 • 6 wyróżnień regulaminowych dla zespołów po 2.000 zł
 • 8 wyróżnień regulaminowych dla zespołów po 1.000 zł
  Ogółem pula nagród wynosi 50.000 zł

  Po wnikliwej analizie zaprezentowanych przez zespoły programów jury przyznało nagrody, które otrzymuj±:

  "Złote Żywieckie Serce" i nagrodę 12.000 zł
  ZESPÓŁ PIE¦NI I TAŃCA WIERCHY IM. JÓZEFA SZCZOTKI Z MILÓWKI

  "Srebrne Żywieckie Serce" i nagrodę 10.000 zł
  ZESPÓŁ REGIONALNY MYSTKOWIANIE Z MYSTKOWA

  "Br±zowe Żywieckie Serce" i nagrodę 8.000 zł
  ZESPÓŁ REGIONALNY OLDRZYCHOWICE Z OLDRZYCHOWIC

  Jury postanowiło przyznać 6 wyróżnień regulaminowych za poszczególne elementy programu i nagrody pieniężne po 2000 zł każda, które otrzymuj±:

 • ZESPÓŁ REGIONALNY ISTEBNA Z ISTEBNEJ - za ukazanie obyczajowo¶ci istebniańskiego kiermaszu na ¶w. Jadwigę
 • ŁEMKOWSKI ZESPÓŁ PIE¦NI I TAŃCA KYCZERA Z LEGNICY - za pokazanie specyfiki łemkowskiego obrzędu weselnego
 • ZESPÓŁ REGIONALNY NAWOJOWIACY Z NAWOJOWEJ - za prezentację fragmentu wesela Lachów S±deckich
 • ZESPÓŁ REGIONALNY PRZYSZOWIANIE Z PRZYSZOWEJ - za zachowanie archaizmów w tańcu, muzyce i ¶piewie Lachów S±deckich
 • ZESPÓŁ REGIONALNY SKALNIK Z KAMIONKI WIELKIEJ - za odtworzenie dawnych form kolędowania w Kamionce Wielkiej
 • ZESPÓŁ REGIONALNY KONIAKÓW Z KONIAKOWA - za wiern± i autentyczn± prezentację "szkubaczki z muzykóm" i archaiczne brzmienie muzyki

  Jury postanowiło przyznać 8 wyróżnień regulaminowych za poszczególne elementy programu i nagrody pieniężne po 1000 zł każda, które otrzymuj±:

 • ZESPÓŁ REGIONALNY CIE¦LICA Z ZAWOI - za prezentację obyczajowo¶ci zapustnej górali babiogórskich
 • ZESPÓŁ REGIONALNY DOLINA POPRADU Z PIWNICZNEJ-ZDROJU - za przybliżenie obyczajowo¶ci wigilii Matki Boskiej Siewnej Górali Nadpopradzkich
 • ZESPÓŁ REGIONALNY IM. KLIMKA BACHLEDY Z ZAKOPANEGO - za ¶piew i muzykę Górali Podhalańskich
 • REGIONALNY ZESPÓŁ SPOD KICEK Z MORDARKI - za prezentację bogatej obrzędowo¶ci
  zielono¶wi±tkowej Lachów Limanowskich
 • ZESPÓŁ REGIONALNY LIPNICZANIE Z LIPNICY WIELKIEJ za stronę wykonawcz± tańców pogórzańskich
 • ZESPÓŁ REGIONALNY SŁOPNICKI ZBYRCOK ZE SŁOPNIC - za muzykę i ¶piew Górali Ł±ckich
 • ZESPÓŁ REGIONALNY ¦WARNI ŁOJCE Z SADKU-KOSTRZY - za ¶piew i tańce Lachów Szczyrzyckich
 • ZESPÓŁ REGIONALNY GÓRALE ŁˇCCY Z ŁˇCKA - za tradycyjne tańce Górali Ł±ckich

  Na Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem zostały wytypowane następuj±ce zespoły:

 • ZESPÓŁ REGIONALNY ¦WARNI Z NOWEGO TARGU
 • ZESPÓŁ PIE¦NI I TAŃCA WIERCHY IM. JÓZEFA SZCZOTKI Z MILÓWKI
 • ŁEMKOWSKI ZESPÓŁ PIE¦NI I TAŃCA KYCZERA Z LEGNICY
 • ZESPÓŁ REGIONALNY SKALNIK Z KAMIONKI WIELKIEJ

  Uwagi komisji:

  Jury wyraża rado¶ć, że podczas 50. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu wzięło udział 27 zespołów z następuj±cych grup etnograficznych polskich Karpat: Górale ¦l±scy, Górale Żywieccy, Górale Babiogórscy, Górale Podhalańscy, Górale Ł±ccy, Górale Nadpopradzcy, Górale Czadeccy, Łemkowie oraz z terenów podgórskich: Lachy S±deckie, Lachy Limanowskie, Lachy Szczyrzyckie, Pogórzanie.

  Prezentowane widowiska folklorystyczne oparte były o wybrane elementy dorocznej i rodzinnej obrzędowo¶ci oraz tradycyjnych obyczajów.

  Jury stwierdza podwyższenie poziomu artystycznego wykonywanych programów.

  Komisja zauważa, że przy konstruowaniu widowisk najwięcej trudno¶ci sprawiły reżyseria przedstawienia i zaznaczenie ważnych funkcji wprowadzanych rekwizytów.

  Jury zwraca uwagę, że należy dbać o czysto¶ć języka własnego regionu (gwary) we wszystkich prezentowanych tekstach i pie¶niach.

  Komisja podkre¶la, że muzyka towarzysz±ca zaprezentowanym widowiskom była na wysokim poziomie. Zwraca jednak uwagę na konieczno¶ć zgodno¶ci tonalnej przy¶piewek solistów z odegraniem kapeli.

  Komisja zauważa, że poziom techniczny tańców jest coraz wyższy, natomiast należy zwrócić uwagę na dobór tańców do tematyki poszczególnych programów.

  Jury dziękuje wszystkim grupom i instruktorom zespołów za wielki wkład pracy oraz zaangażowanie w przygotowanie artystyczne, merytoryczne i organizacyjne widowisk.
  Komisja wyraża również podziękowanie pracownikom Regionalnego O¶rodka Kultury w Bielsku-Białej oraz Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu za bardzo dobre przeprowadzenie konkursu.

  Fundatorem nagród (50.000 zł) dla laureatów Festiwalu Folkloru Górali Polskich
  w Żywcu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (40.000 zł) i Regionalny O¶rodek Kultury w Bielsku-Białej (10.000 zł).
 • DHTML JavaScript Menu By Milonic.com