About ROK RODO

Laureaci Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych

Protokół
posiedzenia Międzynarodowej Rady Artystycznej
oceniaj±cej zespoły uczestnicz±ce
w 30. Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych,
które odbyły się w Wi¶le w dniach 31 lipca - 3 sierpnia 2019 roku
w ramach 56. Tygodnia Kultury Beskidzkiej


W 30. Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych wzięło udział 15 zespołów, w tym 12 zagranicznych i 3 polskie.
Skład Międzynarodowej Rady Artystycznej:
Maria Lipok-Bierwiaczonek - przewodnicz±ca Rady, etnograf (Polska)
Jerzy Cieciel±g - muzyk, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF (Polska)
Dianna Laska - choreograf, pedagog tańca (Australia)
Henry Laska - tancerz, specjalista ds. programów artystycznych, animator sztuki (Australia)
Mónica Artemisa Alonso Palacios Márquez de Mendoza - pedagog kultury ludowej, kierownik i instruktor zespołu folklorystycznego (Meksyk)
Victor Mendoza Zenteno - pedagog w zakresie edukacji artystycznej, kierownik i instruktor zespołu folklorystycznego (Meksyk)
Jean-François Proux - folklorysta, członek zarz±du Francuskiej Sekcji CIOFF (Francja)
Jurij Wojnarowski - muzyk, prezydent Ukraińskiej Sekcji CIOFF (Ukraina)
Michalina Wojtas - choreograf, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF (Polska)
Milan Zelinka - choreograf, wiceprezydent Czeskiej Sekcji CIOFF (Czechy)
Małgorzata Słonka - sekretarz Rady.

W Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych uczestniczyły następuj±ce zespoły (wymienione w kolejno¶ci występowania):
 • JURO©ĺK z Michalovic - Słowacja
 • ARDELEANA z Câmpia Turzii - Rumunia
 • RZESZOWIACY z Mielca - Polska
 • ABRA©EVIĆ z Čačka - Serbia
 • NÁDASDY z Budapesztu - Węgry
 • ANDRYCHÓW z Andrychowa - Polska
 • JASEN z ©aptinovci - Chorwacja
 • KOLORY ZAKARPACIA z Użhorodu - Ukraina
 • DANZARES z Santiago - Chile
 • ANSAMBLI SADI HALILI z Librazhdu - Albania
 • PRÁCHEŇÁK ze Strakonic - Czechy
 • MYSTKOWIANIE z Mystkowa - Polska
 • AKADEMIJA EUROART ze Szpitu - Macedonia Północna
 • MUTINS z Longueuil - Kanada
 • ARSIANI z Batumi - Gruzja

  Międzynarodowa Rada Artystyczna po dogłębnej i uważnej analizie programów wszystkich zespołów oraz po sprawdzeniu ich zgodno¶ci z zasadami i wymogami regulaminowymi przyznała:

  Grand Prix
  zespołowi NÁDASDY z Budapesztu - Węgry

  oraz cztery nagrody regulaminowe zespołom

  DANZARES z Santiago - Chile
  za przedstawienie dziedzictwa kulturowego mieszkańców Wyspy Wielkanocnej

  JURO©ĺK z Michalovic - Słowacja
  za wspaniał± technikę taneczn±

  MYSTKOWIANIE z Mystkowa - Polska
  za udane przedstawienie realiów życia pogranicza lachowsko-pogórzańskiego

  JASEN z ©aptinovci - Chorwacja
  za autentyczno¶ć i wierno¶ć tradycji.


  Międzynarodowa Rada Artystyczna wnioskuje o uzupełnienie regulaminu Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych o możliwo¶ć indywidualnego nagradzania wyróżniaj±cych się osobowo¶ci artystycznych.
  Międzynarodowa Rada Artystyczna składa podziękowania wszystkim zespołom oraz ich instruktorom oraz kierownikom za wysiłek włożony w przygotowanie programów i ich prezentację na scenie.
  Międzynarodowa Rada Artystyczna składa także podziękowania organizatorom - Regionalnemu O¶rodkowi Kultury w Bielsku-Białej oraz władzom miasta Wisły i Wi¶lańskiemu Centrum Kultury - za przygotowanie i przeprowadzenie 30. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. Rada dziękuje również konferansjerom za przekazywane informacje i tworzenie sprzyjaj±cej atmosfery w czasie koncertów. Rada dziękuje sekretarzowi i tłumaczom za dobr± współpracę i profesjonalizm.


 • DHTML JavaScript Menu By Milonic.com