About ROK RODO

RELACJE-INTERPRETACJE

RELACJE-INTERPRETACJE

Celem "Relacji-Interpretacji" jest dokumentowanie wydarzeń, mniejszych i większych, z życia kulturalnego regionu, przede wszystkim Bielska-Białej, a także powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego. Chcemy też poddawać różne działania i procesy ocenie - przez naszych publicystów, przez krytyków, przez środowiska współuczestniczące w tworzeniu i upowszechnianiu kultury.

Chcemy patrzeć na współczesną kulturę przede wszystkim z miejsca, w którym żyjemy i poprzez to miejsce. Stąd teksty, również publicystów z zewnątrz, starają się mówić głównie o tym, co dzieje się tu, u nas. A jeśli o tym, co gdzie indziej - to poprzez pryzmat naszych doświadczeń, poszukiwań, oczekiwań.

Kierujemy nasze czasopismo do różnych środowisk, do różnych odbiorców. Dlatego też zamieszczane teksty oscylują pomiędzy krytyką wysoką a charakterem popularyzatorskim, staramy się odzwierciedlać wszystkie możliwe zakresy tematyczne. Do współpracy zaprosiliśmy publicystów znanych i doświadczonych, jednakże chętnie widzimy współpracowników młodych, zaczynających swą przygodę z dziennikarstwem. Staramy się, by pisały dla nas także osoby spoza Bielska-Białej i okolic, z innej perspektywy patrzące na interesujące nas zagadnienia.

"Relacje-Interpretacje" można otrzymać przede wszystkim u wydawcy, czyli w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej, a ponadto w teatrach, galeriach, domach kultury, punktach informacji turystycznej itp. w Bielsku-Białej. Dostarczamy też pismo do wybranych instytucji kultury w Cieszynie i Żywcu. Jest dostępne we wszystkich bibliotekach miejskich i gminnych na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Czasopismo jest bezpłatne.

Małgorzata Słonka
Redaktor naczelna


Relacje-Interpretacje
Kwartalnik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej

Adres redakcji: ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33-822-16-96 (redakcja), 33-822-05-93 (centrala)
e-mail


Redakcja: Małgorzata Słonka, redaktor naczelna
Opracowanie graficzne, DTP: Mirosław Baca
Wydawca: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Rada redakcyjna: Lucyna Kozień, Magdalena Legendź, Maria Schejbal, Agata Smalcerz, Maria Trzeciak

Nakład: 1000 egz. (dofinansowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej)
Terminy ukazywania się: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
Czasopismo bezpłatne
ISSN 1895-8834» Relacje-Interpretacje Nr 1 (61) marzec 2021
» Relacje-Interpretacje Nr 4 (60) grudzień 2020
» Relacje-Interpretacje Nr 3 (59) wrzesień 2020
» Relacje-Interpretacje Nr 2 (58) czerwiec 2020
» Relacje-Interpretacje Nr 1 (57) marzec 2020
» Relacje-Interpretacje Nr 4 (56) grudzień 2019
» Relacje-Interpretacje Nr 3 (55) wrzesień 2019
» Relacje-Interpretacje Nr 2 (54) czerwiec 2019
» Relacje-Interpretacje Nr 1 (53) marzec 2019
» Relacje-Interpretacje Nr 4 (52) grudzień 2018
» Relacje-Interpretacje Nr 3 (51) wrzesień 2018
» Relacje-Interpretacje Nr 2 (50) maj 2018
» Relacje-Interpretacje Nr 1 (49) marzec 2018
» Relacje-Interpretacje Nr 4 (48) grudzień 2017
» Relacje-Interpretacje Nr 3 (47) wrzesień 2017
» Relacje-Interpretacje Nr 2 (46) czerwiec 2017
» Relacje-Interpretacje Nr 1 (45) marzec 2017
» Relacje-Interpretacje Nr 4 (44) grudzień 2016
» Relacje-Interpretacje Nr 3 (43) wrzesień 2016
» Relacje-Interpretacje Nr 2 (42) czerwiec 2016
» Relacje-Interpretacje Nr 1 (41) marzec 2016
» Relacje-Interpretacje Nr 4 (40) grudzień 2015
» Relacje-Interpretacje Nr 3 (39) wrzesień 2015
» Relacje-Interpretacje Nr 2 (38) czerwiec 2015
» Relacje-Interpretacje Nr 1 (37) marzec 2015
» Relacje-Interpretacje Nr 4 (36) grudzień 2014
» Relacje-Interpretacje Nr 3 (35) wrzesień 2014
» Relacje-Interpretacje Nr 2 (34) czerwiec 2014
» Relacje-Interpretacje Nr 1 (33) marzec 2014
» Relacje-Interpretacje Nr 4 (32) grudzień 2013
» Relacje-Interpretacje Nr 3 (31) październik 2013
» Relacje-Interpretacje Nr 2 (30) czerwiec 2013
» Relacje-Interpretacje Nr 1 (29) marzec 2013
» Relacje-Interpretacje Nr 4 (28) grudzień 2012
» Relacje-Interpretacje Nr 3 (27) wrzesień 2012
» Relacje-Interpretacje Nr 2 (26) czerwiec 2012
» Relacje-Interpretacje Nr 1 (25) marzec 2012
» Relacje-Interpretacje Nr 4 (24) grudzień 2011
» Relacje-Interpretacje Nr 3 (23) wrzesień 2011
» Relacje-Interpretacje Nr 2 (22) czerwiec 2011
» Relacje-Interpretacje Nr 1 (21) marzec 2011
» Relacje-Interpretacje Nr 4 (20) grudzień 2010
» Relacje-Interpretacje Nr 3 (19) wrzesień 2010
» Relacje-Interpretacje Nr 2 (18) czerwiec 2010
» Relacje-Interpretacje Nr 1 (17) marzec 2010
» Relacje-Interpretacje Nr 4 (16) grudzień 2009
» Relacje-Interpretacje Nr 3 (15) wrzesień 2009
» Relacje-Interpretacje Nr 2 (14) czerwiec 2009
» Relacje-Interpretacje Nr 1 (13) marzec 2009
» Relacje-Interpretacje Nr 4 (12) grudzień 2008
» Relacje-Interpretacje Nr 3 (11) wrzesień 2008
» Relacje-Interpretacje Nr 2 (10) czerwiec 2008
» Relacje-Interpretacje Nr 1 (9) marzec 2008
» Relacje-Interpretacje Nr 4 (8) grudzień 2007
» Relacje-Interpretacje Nr 3 (7) wrzesień 2007
» Relacje-Interpretacje Nr 2 (6) czerwiec 2007
» Relacje-Interpretacje Nr 1 (5) marzec 2007
» Relacje-Interpretacje Nr 4 (4) grudzień 2006
» Relacje-Interpretacje Nr 3 (3) wrzesień 2006
» Relacje-Interpretacje Nr 2 (2) czerwiec 2006
» Relacje-Interpretacje Nr 1 (1) marzec 2006

DHTML JavaScript Menu By Milonic.com