Zamówienia publiczne

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. “Wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. "Wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej"  informacja_o_kwocie_okna_zachód_21_lipca_2022Pobierz

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wariant 1 na Wymianę stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej (znak sprawy: ZP.RB.03.2022)

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal, która służy do komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami. Na stronie internetowej postępowania dostępne są wszelkie dokumenty dot. postępowania. Na stronie zamieszczane będą wszelkie zmiany oraz wyjaśnienia do SWZ.Strona internetowa postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/23fdd967-e70e-4d6c-b683-9eb0dadd91dbIdentyfikator postępowania23fdd967-e70e-4d6c-b683-9eb0dadd91dbSkładanie ofert następuje przez:- https://miniportal.uzp.gov.pl/- https://epuap.gov.pl Id_postępowania_wymiana_stolarkiPobierz OGŁOSZENIE_BZPPobierz SWZ_wymiana_stolarki_okiennejPobierz ROK...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wariant 1 na Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 59. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w tym 31. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w obiektach na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego , położonych nie dalej aniżeli 10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych miejscowości (znak sprawy: ZP.U.01.2022)

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal, która służy do komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami. Na stronie internetowej postępowania dostępne są wszelkie dokumenty dot. postępowania. Na stronie zamieszczane będą wszelkie zmiany oraz wyjaśnienia do SWZ. Strona internetowa postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7f0ddba1-c0b4-4a15-baf6-683d170fce6cIdentyfikator postępowania 7f0ddba1-c0b4-4a15-baf6-683d170fce6cSkładanie ofert następuje...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wariant 1 na Wymianę stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej (znak sprawy: ZP.RB.02.2022)

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal, która służy do komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami. Na stronie internetowej postępowania dostępne są wszelkie dokumenty dot. postępowania. Na stronie zamieszczane będą wszelkie zmiany oraz wyjaśnienia do SWZ. Strona internetowa postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6e4c88fb-05f1-4fb5-a3ee-5834cf31756b Identyfikator postępowania 6e4c88fb-05f1-4fb5-a3ee-5834cf31756b Składanie ofert następuje...