Zamówienia publiczne

Odpowiedź na pytanie nr 1 przesłane do postępowania „Remont elewacji wschodniej i południowej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury” w ramach zadania pn. “Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” (znak sprawy: ZP.RB.03.2023).

Odpowiedź na pytanie nr 1 przesłane do postępowania „Remont elewacji wschodniej i południowej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury” w ramach zadania pn. "Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej" (znak sprawy: ZP.RB.03.2023). odpowiedź_pytanie_1_remont_elewacji_26_maja_2023Pobierz

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym wariant 1 bez negocjacji na „Remont elewacji wschodniej i południowej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury” w ramach zadania pn. “Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” (znak sprawy: ZP.RB.03.2023)

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy eZamówienia.gov.pl , która służy do komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami. Na stronie internetowej postępowania dostępne są wszelkie dokumenty dot. postępowania. Na stronie zamieszczane będą wszelkie zmiany oraz wyjaśnienia do SWZ.Strona internetowa postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5da12f7a-f969-11ed-9355-06954b8c6cb9 Identyfikator postępowania: ocds-148610-5da12f7a-f969-11ed-9355-06954b8c6cb9...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wariant 1 na Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 60. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w tym 32. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych  na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w  obiektach  na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, położonych nie dalej aniżeli  10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych miejscowości   (znak sprawy: ZP.U.01.2023)

2023_BZP-00228049_01_ogloszenie_o_zamowieniu_tkbPobierz identyfikator_postepowania_zakwaterowanie_i_wyzywienie_tkb_2023Pobierz swz_zakwaterowanie_wyzywienie_tkb_2023Pobierz Zal_1_opis_przedmiotu_zamowienia_zakwaterowanie_wyzywienie_tkb_2023Pobierz Zal_2_formularz_oferty_zakwaterowanie_wyzywienie_tkb_2023Pobierz Zal_3_projektowane_postanowienia_umowy_zakwaterowanie_wyzywienie_tkb_2023Pobierz Zal_4_zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_zakwaterowanie_wyzywienie_tkb_2023Pobierz Zal_5_oswiadczenie_wykonawcy_zakwaterowanie_wyzywienie_tkb_2023Pobierz Zal_5a_oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby_zakwaterowanie_wyzywienie_tkb_2023Pobierz

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na  pn.„Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” w ramach zadania pn. "Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej"(znak sprawy: ZP.RB.02.2023) ogłoszenie_o_unieważnieniu_postępowania_remont_elewacji_drugie_postępowaniePobierz

Odpowiedź na pytanie nr 1 przesłane do postępowania „Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” w ramach zadania pn. “Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” znak sprawy ZP.RB.02.2023

Odpowiedź na pytanie nr 1 przesłane do postępowania „Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” w ramach zadania pn. "Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej" znak sprawy ZP.RB.02.2023 odpowiedź_na_pytanie_nr_1_remont_elewacji_2023_drugie_postępowaniePobierz

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wariant 1 na „Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” w ramach zadania pn. “Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” (znak sprawy: ZP.RB.02.2023)

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy eZamówienia.gov.pl , która służy do komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami. Na stronie internetowej postępowania dostępne są wszelkie dokumenty dot. postępowania. Na stronie zamieszczane będą wszelkie zmiany oraz wyjaśnienia do SWZ.Strona internetowa postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6abf3d5e-c7d6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7bIdentyfikator postępowania: ocds-148610-6abf3d5e-c7d6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7bSkładanie ofert następuje...

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania na „Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” w ramach zadania pn. "Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej"(znak sprawy: ZP.RB.01.2023) informacja_z_otwarcia_ofert_remont_elewacji_2023_skanPobierz

Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 13.03.2023 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” w ramach zadania pn. “Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”(znak sprawy: ZP.RB.01.2023)

Pytanie nr 2 1. czy zamawiający, zgadza się, aby ubezpieczyciel wniósł wadium oferenta przy składaniu ofert wg. załączonego wzoru (z wykreślonym czerwonym tekstem). 2. Jeżeli firma składa ofertę na dwa zadania, czy może być jedno wadium na 6`000,00zł 3. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert. 1. Zamawiający...

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 10.03.2023 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” w ramach zadania pn. “Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”(znak sprawy: ZP.RB.01.2023)

Pytanie nr 1 do swz  1.Prosimy o jednoznaczną odpowiedź: z jakim podatkiem VAT należy złożyć ofertę ? Wartością 8%, czy 23% ? Budynek był budowany jako mieszkalny, a obecnie jest budynkiem użyteczności publicznej. 2.Czy na terenie obiektu zauważono gniazda ptaków ? Jeżeli tak, to jakich ?...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wariant 1 na „Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” w ramach zadania pn. “Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” (znak sprawy: ZP.RB.01.2023)

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy eZamówienia.gov.pl , która służy do komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami. Na stronie internetowej postępowania dostępne są wszelkie dokumenty dot. postępowania. Na stronie zamieszczane będą wszelkie zmiany oraz wyjaśnienia do SWZ.Strona internetowa postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2a6fc5be-aec2-11ed-b8d9-2a18c1f2976fIdentyfikator postępowania: ocds-148610-2a6fc5be-aec2-11ed-b8d9-2a18c1f2976fSkładanie ofert następuje przez: eZamówienia.gov.pl SWZ_REMONT_ELEWACJIPobierz ROK -...