Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych

Informacje ogólne

miejsce: Wisła, Amfiteatr im. Stanisława Hadyny,

data: 6-7 czerwca 2020

sekretariat imprezy:
Regionalny Ośrodek Kultury
43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 8
tel. 33-812-69-08, 33-822-05-93, 33-812-33-33
e-mail: rok@rok.bielsko.pl
www.rok.bielsko.pl

Przez dwa dni na scenie wiślańskiego amfiteatru wystąpi blisko dwadzieścia folklorystycznych zespołów dziecięcych (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści) z terenu województw śląskiego i małopolskiego (pasmo Babiej Góry).
Publiczność będzie mogła podziwiać żywiołowość i wdzięk małych artystów. Jury skupi się na poziomie artystycznym prezentacji. W ocenie weźmie pod uwagę dopasowanie programu do wieku wykonawców, wierność tradycji, a także wykorzystanie charakterystycznych dla danego regionu zwyczajów, gier i zabaw dziecięcych.
Organizatorami są: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej oraz Wiślańskie Centrum Kultury.

(20 maja 2020)

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej oraz Wiślańskie Centrum Kultury informują, że z uwagi na zaistniałą sytuację spowodowaną epidemią COVID-19, 33. Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Wiśle w pierwotnie wyznaczonym terminie (6-7 czerwca br.) nie odbędzie się. Konkurs został przełożony na 19-20 września 2020 r. Organizatorzy zastrzegają, iż w wypadku niemożliwości przeprowadzenia imprezy, także i w tym terminie, Przegląd zostanie przeniesiony na rok następny. Wszelkie informacje będą przekazywane na bieżąco, w miarę rozwoju sytuacji epidemiologicznej.