Triumf Maryi

JE Ks. Bp Tadeusz RakoczyOrdynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej Człowiek tęskni do czegoś trwałego, chce mieć w czymśpunkt oparcia, przeżyć szczęście. Takie poczucie może dać wiara w Boga.Dokąd kultura Zachodu mocno opierała się na chrześcijaństwie - była szczęśliwsza.Ludzie dzisiaj na miejsce Boga postawili różne wartości, które jednak zawodzą.(Ks....

Alex Johanson – malarstwo, ceramika, rzeźba

Kim jest Alex Johanson? To postać zagadkowa. Nie do końca określona. Kilka lat temu została powołana do tworzenia jako odrębna osobowość twórcza. Alex Johanson to artystyczne alter ego Zbigniewa Burego, andrychowskiego artysty, który podąża własną twórczą ścieżką. Wśród prac Johansona znajdziemy obrazy, rzeźby w drewnie...

Pokonkursowa wystawa instrumentów ludowych

Wystawa nosi tytuł "Dudy, trombity, okaryny..." i jest pokłosiem II Konkursu na Budowę Instrumentów Ludowych im. Jana Kawuloka i Feliksa Jankowskiego. Można zobaczyć instrumenty wybrane spośród 130 prac zgłoszonych do konkursu przez szesnastu budowniczych instrumentów z Polski i dwóch ze Słowacji oraz 73 uczestników warsztatów. Eksponowanych...

45/45 – Kazimierz Wilczyński i Monika Kałuża – malarstwo

Kazimierz Wilczyński był znanym i cenionym artystą plastykiem. Był też powszechnie lubiany, pozostał w pamięci przyjaciół i znajomych jako człowiek otwarty, ciepły, życzliwy. Odszedł zdecydowanie za wcześnie.Miał zaledwie 45 lat. Do dziś miejsce po nim pozostało puste. Przypomnieniu sylwetki Kajtka, bo takim zdrobnieniem imienia powszechnie...

Krzysztof Okoń – malarstwo na szkle

Krzysztof Okoń, podobnie jak wielu współczesnych malarzy na szkle, swoją artystyczną drogę rozpoczął od fascynacji ludową witrochromią. W jego przypadku był to zachwyt nad góralskim malarstwem na szkle. W kolorowy i tajemniczy świat sztuki wprowadziła artystę ciotka, Helena Średniawa, kustoszka działu malarstwa w Muzeum Tatrzańskim...

Rzeźbiarze z Oravy

Orawa jest regionem, którego bogactwo dawnej i współczesnej kultury ludowej przejawia się w wielu formach: niematerialnej, tj. muzycznej, tanecznej czy obyczajowej, jak również materialnej. Jedną z form, które miały zasadniczy wpływ na kształtowanie i postrzeganie kultury w przeszłości i nadal odgrywają taką rolę, jest ludowa...

Znak i obraz

Znak i obraz -€“ dwa bieguny artystycznego zmagania z rzeczywistością i z tworzywem. Z jednej strony synteza, dyscyplina. Z drugiej twórcza swoboda i szybkość malowania. Znak. Pierwsza część wystawy to logo, te najbardziej znane i najbliższe artyście. Współcześnie pod tym pojęciem powszechnie rozumiemy znak graficzny lub literowy...