Znak i obraz

Znak i obraz

Znak i obraz -€“ dwa bieguny artystycznego zmagania z rzeczywistością i z tworzywem. Z jednej strony synteza, dyscyplina. Z drugiej twórcza swoboda i szybkość malowania.

Znak. Pierwsza część wystawy to logo, te najbardziej znane i najbliższe artyście. Współcześnie pod tym pojęciem powszechnie rozumiemy znak graficzny lub literowy będący symbolem firmy, organizacji, marki, produktu, osoby… Poprzez swoją skrótową formę, łatwo zauważalną i zapamiętywalną, niesie określoną informację, zawiera tożsamość miejsca czy wydarzenia, ich historię w najszerszym kontekście. Choćby logo województwa śląskiego “€“ gdzie w płaskim śladzie czterobarwnej litery “€žs”€ łączy się w spójną formę plastyczną to, co stanowi bogactwo regionu śląskiego, zarówno świat materialny, jak i duchowy; gdzie w stylizowanych falach można dopatrzeć się etymologii słowa Śląsk wywodzonego często od wody, wilgoci, słoty; gdzie istotna jest kolorystyka, nawiązująca poprzez barwy błękitu i żółci do piastowskiego herbu… itd. Wymaga to ogromnej dyscypliny myślenia i przekładania myśli na plastyczny wyraz. Takie są również logo Międzynarodowej Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych, Europejskiego Centrum Solidarności, Fundacji Silesia pro Europa…

Obraz. Zbiór dwunastu widoków tatrzańskiej Głodówki namalowanych w ciągu czterech wiosennych dni. To twórcza wolność i ekspresja, a jednocześnie szybkość właściwa akwareli. W tych obrazach najważniejszy jest impuls, efemeryczność, zmienność. Nie ma tu mowy o cyzelowaniu, jest za to delikatność i pewna zwiewność. Jednak niech nas nie zwiedzie owa możliwość szybkiego zanotowania barw i cieni “€“ pamiętajmy, że akwarela to technika, która w zasadzie nie przyjmuje żadnych poprawek. Ich zderzenie jest ideą wystawy, którą prezentuje Michał Kliś w Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku”€‘Białej.

Michał Marian Kliś “€“ grafik, plakacista, malarz, nauczyciel akademicki. Mieszka w Bielsku-Białej, ale wychowywał się w Łodygowicach, z którymi czuje się szczególnie związany. Ukończył bielskie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych (1964). Studiował w krakowskiej ASP na Wydziale Grafiki w Katowicach (dyplom główny w Pracowni Plakatu prof. T. Grabowskiego, 1974). W 2000 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Od 1974 r. pracuje jako nauczyciel akademicki. Od 1993 dziekan, a od 1999 r. prorektor katowickiego Wydziału Grafiki, 2001-€“2005 rektor usamodzielnionej ASP w Katowicach.
Prowadzi Międzykierunkową Pracownię Projektowania Plakatu oraz Pracownię Projektowania Komunikacji Wizualnej. Uczestnik ponad 150 wystaw plakatów, grafiki, malarstwa w kraju i za granicą (m.in. w Lahti, Brnie, Trnawie, Ogaki, Toyamie, Tokio, Paryżu, Ningbo, Brukseli, Genewie, Fryburgu). Autor licznych znaków graficznych i plakatów. Juror konkursów plastycznych, członek rad programowych instytucji kultury oraz Komisji Stypendialnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, recenzent przewodów doktorskich i habilitacyjnych, a także postępowań profesorskich, powołany do Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2012-€“2015. Nagrodzony m.in. Srebrnym Medalem na Międzynarodowym Biennale Grafiki Użytkowej, Brno 1986; Złotymi Medalami na Biennale Plakatu Polskiego, Katowice 1987, 2001 oraz 2011; I nagrodami w ogólnopolskim konkursie na logo województwa śląskiego (2001), konkursie na logo Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (2008) oraz na logo Międzynarodowej Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych (Warszawa 2001). Jest również laureatem m.in. Nagrody Prezydenta Miasta Katowice i Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej (2001), Nagrody im. Karola Miarki i Nagrody im. Wojciecha Korfantego (2003), Nagrody Indywidualnej Ministra Kultury. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis (2005).

Małgorzata Słonka
(z katalogu wystawy)

27 stycznia – 2 marca 2012

Udostępnij!