Radek Jaworski: Krzyk Ciszy

Radek Jaworski: Krzyk Ciszy

Zdjęcia prezentowane na wystawie to pełna ekspresji artystyczna wizja, nawiązująca w przejmujący sposób do tematyki katyńskiej. Są to w większości fotografie wykonane w ramach projektu dyplomowego “Chrystus Katyński”, który był realizowany przez Radka Jaworskiego w latach 2008-2010. Punktem wyjścia do jego twórczych poszukiwań była rzeźba Maksymiliana Biskupskiego “Chrystus Wszystkich Zaginionych”. Czterometrowy, wykonany z brązu monument znajdował się wówczas w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Fotografie zostały zrobione w trudnych warunkach, wynikających z trwającego wtedy remontu w kościele.
Brak odpowiedniej ekspozycji rzeźby i swobodnego dostępu do niej stanowiły dodatkowe utrudnienie i wyzwanie. Efekty wizualne uzyskano przy użyciu czysto fotograficznych środków, bez cyfrowej ingerencji w obraz.
Zdjęcia nie są dokumentacją rzeźby.
Odchodzą również od prezentacji jej dosłownego przekazu – anatomii umierania i cierpienia. Wybiegają poza fotografowany przedmiot w stronę malarskich, niekiedy surrealistycznych wizji i przedstawień, nawiązujących między innymi do symboliki vanitas.

8 listopada – 6 grudnia 2013

Udostępnij!