Konkurs na Palmy Wielkanocne

Informacje ogólne

miejsce: Gilowice, Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach,

data: 28 marca 2021

sekretariat imprezy:
Gminny Ośrodek Kultury
34-322 Gilowice, ul. Krakowska 40
tel. 33-865-30-15
fax 33-865-30-20 wew. 27
e-mail: gok@gilowice.pl
www.gilowice.pl

Konkurs odbywa się w każdą Niedzielę Palmową, począwszy od 1994 r., w pięknym drewnianym kościółku pw. św. Andrzeja w Gilowicach. Po mszy palmy są oceniane przez jury, po czym ich wykonawcy zabierają je do domów. Oryginalne, pięknie zdobione gilowickie palmy często pokazuje telewizja. Organizatorami konkursu są Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej oraz Gminny Ośrodek Kultury i Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja w Gilowicach.

Katalog
28. Konkurs na Palmy Wielkanocne
w wersji .PDF można obejrzeć tutaj:
(kliknij w grafikę poniżej)

Protokół

PROTOKÓŁ 28. KONKURSU NA PALMY WIELKANOCNE
Konkurs odbył się 28 marca 2021 roku w Gilowicach.

Organizatorzy Konkursu:
– Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
– Gmina Gilowice
– Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach
– Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach
– Starostwo Powiatowe w Żywcu

Komisja w składzie:
– Wanda Hajok – kierowniczka Zespołów Regionalnych działających w Gilowicach
– Gabriela Kolonko – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach
– Dariusz Kocemba – etnolog, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
– Agnieszka Chrudzimska – sekretarz Komisji, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

wybrała 48 palm do oceny konkursowej, spośród przyniesionych przez mieszkańców gminy Gilowice, a także gości spoza gminy, do poświęcenia podczas uroczystości Niedzieli Palmowej.

Komisja podzieliła palmy na cztery kategorie:
– palmy małe, prezentowane przez dzieci i młodzież
– palmy drzewkowe
– palmy wysokie
– palmy bukietowe

W kategorii palm małych, prezentowanych przez dzieci i młodzież, przyznano:

16 równorzędnych wyróżnień, które otrzymali:

– Milena Wojciuch
– Maja Cebrat
– Joanna Ormaniec
– Dawid Ćwiertnia
– Eliza i Błażej Drobisz
– Julia Pichórz
– Anna i Aleksandra Pichórz
– Jakub Górny
– Dominika Górny
– Zuzanna Fluder i Oskar Gąsiorek
– Błażej Ścieszka
– Jakub i Dawid Pyclik
– Milena i Wiktoria Barcik
– Ewa Gąsiorek
– Oskar Borkowski
– Oliwia Borkowska

W kategorii palm wysokich przyznano:

11 równorzędnych pierwszych nagród, które otrzymali:

– Igor Wojtowicz i Wiktor Boboń
– Michał Ormaniec
– Weronika Walaszek
– Wiktoria i Anna Gąsiorek
– Wiktoria i Maria Kurzyniec
– Paweł Bochnak
– Adam Gibas i Kacper Pudełko
– członkowie Zespołu Regionalnego Dolanie (3 prace zbiorowe)
– członkowie Zespołu Regionalnego Gronicek (1 praca zbiorowa)

3 równorzędne drugie miejsca, które otrzymali:

– Aleksander Gęga
– Weronika Ścieszka
– Agata Łoboda

3 równorzędne trzecie miejsca, które otrzymali:

– Patrycja Piecha
– Emilia Gęga
– Natalia i Kamil Wnętrzak

5 równorzędnych wyróżnień, które otrzymali:

– Emilia Piecha
– Brunon Łoboda i Mikołaj Habiciak
– Krzysztof Barcik
– Mikołaj i Michał Kąkol
– Paulina i Julia Kastelik

W kategorii palm drzewkowych przyznano:

8 równorzędnych pierwszych miejsc, które otrzymali:

– Zuzanna i Mikołaj Kolonko
– Zuzanna Kołpak
– Julia Małysiak
– Milena Słowik
– Klara Łoboda
– Bianka Kastelik
– Antonina Bryś i Wojciech Stankiewicz
– członkowie Zespołu Regionalnego Gronicek (1 praca zbiorowa)

Miejsc drugich i trzecich nie przyznano.

W kategorii palm bukietowych przyznano:

2 równorzędne wyróżnienia, które otrzymują:

– członkowie Zespołu Regionalnego Dolanie (2 prace zbiorowe)

Fundatorami nagród są:
– Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
– Gmina Gilowice
– Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach
– Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach
– Starostwo Powiatowe w Żywcu

Uwagi Komisji

Jurorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom gminy Gilowice oraz okolic, którzy zdecydowali się przygotować na konkurs tradycyjne palmy, pomimo tak wyjątkowo trudnego, specyficznego czasu. Na szczególne uznanie zasługuje również liczny w nim udział dzieci i młodzieży.
Komisja dziękuje także członkom Zespołów Regionalnych Dolanie i Gronicek za udział w konkursie oraz reprezentację w strojach regionalnych podczas Niedzieli Palmowej.
Uroczyste podsumowanie 28. Konkursu na Palmy Wielkanocne, wraz z wręczeniem nagród
i dyplomów laureatom, odbędzie się 1 maja br., po majówce i wieczornej mszy św., w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach. W sytuacji zaistnienia obostrzeń uniemożliwiających organizację uroczystości, laureaci będą informowani telefonicznie bądź mailowo
o możliwości indywidualnego odbioru nagród oraz dyplomów.

Wydarzenie zrealizowano w ramach programu Rok Górali w Województwie Śląskim.