Zbyszek Bury | Rzeźba. Z cyklu beskidzkie…

Zbyszek Bury | Rzeźba. Z cyklu beskidzkie…

Zbigniew Bury urodzony w 1966 roku w Wadowicach. Ukończył Technikum Włókiennicze w Andrychowie (specjalność: technik przędzalnik). Przez rok uczył się w Prywatnej Szkole Sztuk Wizualnych w Bielsku-Białej. Pracując przy odnawianiu polichromii w Gierałtowicach, zaprzyjaźnił się z artystą Karolem Pustelnikiem, członkiem Grupy Krakowskiej, z którym pozostał w bliskim kontakcie aż do jego śmierci w 2010 roku. W 1996 roku wraz z Piotrem Jarguszem założył grupę artystyczną Studio TU. W 1997 roku brał udział w targach „Kunst Findet Kunst” w Monachium, gdzie prezentował prace poświęcone problemowi wolności w krajach postkomunistycznych. W 2002 roku w Isny im Allgäu w Niemczech jego projekt pod nazwą „Red Line Art – European Art. – Project 2002” zdobył uznanie i został zrealizowany. Swoje dzieła wystawiał w kraju i zagranicą. Zbigniew Bury jest artystą działającym interdyscyplinarnie, uprawiającym malarstwo, ceramikę, rzeźbę. W 2008 roku zaczął jednocześnie tworzyć karykaturalne prace pod pseudonimem Alex Johanson. W 2009 roku został odznaczony Srebrnym Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit”, który stanowił wyraz uznania dla dotychczasowej działalności zawodowej, artystycznej oraz społeczno-kulturalnej, a w 2013 roku otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. W 2020 roku otrzymał Dyplom Honorowy Narodowej Akademii Sztuki Ukrainy w Kijowie. Należy do Grupy Plastycznej „Nadskawie”, działającej przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Wadowickiej, a także do Kazimierskiej Konfraterni Sztuki – Kolonii Artystycznej w Kazimierzu Dolnym.

(z katalogu wystawy)

Zbyszek Bury | Rzeźba. Z cyklu beskidzkie…

Galeria Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej

26 maja – 30 czerwca 2023

poniedziałek – piątek, godz. 10.00 – 17.00

Foto: Szymon Karpiński/ROK

Udostępnij!