XII Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną “Niebieski świat” – zaproszenie

XII Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną “Niebieski świat” – zaproszenie

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej i Oravské kultúrne stredisko w Dolným Kubinie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XII Międzynarodowym Konkursie na Zabawkę Tradycyjną “Niebieski świat”.
Konkurs odbywa się w ramach projektu “TransEtno – transfer polskich i słowackich tradycji zabawkarskich” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
Głównym celem konkursu jest ochrona, kontynuacja i popularyzacja tradycji zabawkarskich polsko-słowackiego pogranicza.
Ideą konkursu jest zainspirowanie uczestników do wykonania zabawek dla dzieci i młodzieży z autyzmem – zabawek, które wspomogą działania terapeutyczne wpływając na rozwój społeczny i emocjonalny podopiecznych Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Terenowy w Bielsku-Białej.
Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu, który wraz z Kartą zgłoszenia dostępny jest w trzech językach: polskim, słowackim i angielskim.

Zachęcamy do uczestnictwa!

Udostępnij!