Rzeźba ludowa w kamieniu

Rzeźba ludowa w kamieniu

IV Konkurs “Współczesna karpacka rzeźba ludowa w kamieniu” miał swoją odsłonę w Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, gdzie od kilkunastu lat odbywa się to – wyjątkowe w skali całych Karpat – wydarzenie. I tym razem mieliśmy zaszczyt być jego współorganizatorami. Teraz wystawa pokonkursowa czeka na odwiedzających w Galerii Sztuki ROK. Liczymy na to, że uda nam się ją Państwu pokazać.
Tymczasem zachęcamy do obejrzenia fotografii z ekspozycji i do innych form obcowania z twórczością artystów ludowych. Chociażby poprzez inspirujące albumy, takie jak ten zatytułowany “Dawna polska rzeźba ludowa” z 1970 roku, pod redakcją Józefa Grabowskiego – historyka sztuki, muzealnika, założyciela pisma “Konteksty – polska sztuka ludowa” . We wstępie do albumu można przeczytać: “Można zaryzykować twierdzenie, że spośród wszystkich twórców ludowych rzeźbiarze chyba najbardziej odpowiadają naszym pojęciom o artystach. Świątkarstwo bowiem uprawiają w rozmaitej formie wyłącznie ludzie rozmiłowani w swej twórczości. Mało wśród nich >>zawodowców<< rzeźbiących dla chleba […]. Zdawać by się mogło, że rzeźbiarze ludowi pracują w myśl hasła >>sztuka dla sztuki<< […]. Niemniej świątkarstwo, chociaż nie wybiega poza ramy kultury ludowej i jest wyrazem religijnej obyczajowości, jednak należy do najbardziej wzniosłych aspektów tej kultury”.

Więcej informacji nt. konkursu na stronie:
https://muzeum.sacz.pl/strony_konkursy/iv-konkurs-wspolczesna-karpacka-rzezba-ludowa-w-kamieniu/

Udostępnij!