Unieważnienie przetargu w trybie podstawowym na druk wydawnictw

Unieważnienie przetargu w trybie podstawowym na druk wydawnictw

W związku z problemami technicznymi uniemożliwiającymi skuteczne złożenie ofert przez portal ePuap Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej unieważnia postępowanie prowadzone w trybie podstawowym wariant 1 poprzez platformę miniportal.uzp.gov.pl oraz ePuap. Jednocześnie informujemy, że pragnąc zachować termin realizacji zamówienia oraz dachować wszelkiej staranności i przejrzystości prowadzonego postępowania prosimy wszystkie podmioty, które miały zamiar wziąć udział w postępowaniu o przesłanie swoich ofert na adres mailowy zamowienia@rok.bielsko.pl w hasłowanym folderze ZIP.

W związku z zaistniałymi problemami przedłużamy termin składania ofert do 5.07.2021 r. do godz. 10.00. Po upływie terminu składania ofert prosimy o przesłanie haseł do folderu z ofertą.

Niniejsza informacja została opublikowana jednocześnie na stronie www.rok.bielsko.pl oraz miniportal.uzp.gov.pl.

Udostępnij!