Diecezja Bielsko-Żywiecka – dla turysty i pielgrzyma (część III)

Diecezja Bielsko-Żywiecka – dla turysty i pielgrzyma (część III)

Ukazała się trzecia część przewodnika dla turysty i pielgrzyma po Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Opracowanie, skład, okładka: Ks. Piotr Góra
Teksty: Ks. Tomasz Chrzan
Wydawca: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
Współpraca: Diecezja Bielsko-Żywiecka
Publikacja wydana w roku 2021 ustanowionym przez Sejmik Województwa Śląskiego Rokiem Górali w Województwie Śląskim.
Wydanie publikacji dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Udostępnij!