Ogłoszenie o wykonaniu umowy w związku z udzieleniem zamówienia publicznego na “Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 59. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w tym 31. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w obiektach na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego , położonych nie dalej aniżeli 10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych miejscowości” (Znak sprawy: ZP.U.01.2022)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy w związku z udzieleniem zamówienia publicznego na “Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 59. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w tym 31. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w obiektach na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego , położonych nie dalej aniżeli 10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych miejscowości” (Znak sprawy: ZP.U.01.2022)

Udostępnij!