Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 130.000 zł netto na rok 2023