Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 10.03.2023 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” w ramach zadania pn. “Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”(znak sprawy: ZP.RB.01.2023)

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 10.03.2023 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” w ramach zadania pn. “Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”(znak sprawy: ZP.RB.01.2023)

Pytanie nr 1 do swz 

1.Prosimy o jednoznaczną odpowiedź: z jakim podatkiem VAT należy złożyć ofertę ? Wartością 8%, czy 23% ? Budynek był budowany jako mieszkalny, a obecnie jest budynkiem użyteczności publicznej. 2.Czy na terenie obiektu zauważono gniazda ptaków ? Jeżeli tak, to jakich ? 3.W udostępnionym przedmiarze a) pozycja 115 Kalkulacja indywidualna brzmi; “Wykonanie i zamontowanie systemu ogrzewania rynien wraz z instalacją elektryczną oraz sterowaniem” – 34,0 mb – prosimy o odpowiedź: jaki typ systemu ogrzewania ma być zamontowany oraz jakie ma być sterowanie – jak zamawiający planuje zasilenie elektrycznego systemu ogrzewania (tzn. skąd ?) i czy oferent ma przewidzieć w swojej ofercie? Jeżeli, tak, to prosimy o udostępnienie przedmiaru robót do tych prac z podaniem podstawy wyceny KNR i przedmiarem robót b) pozycja 116 Kalkulacja indywidualna brzmi: “Dostawa i montaż stelaży na tablice informacyjne: 1 kpl Prosimy o udostępnienie rysunków roboczych :z czego i o jakich wymiarach mają być wykonane stelaże oraz określić ich ilość c) pozycja 117. KNNR 9/501/1 brzmi: “Wymiana istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego/wejścia do budynku/ , na oprawy stylizowane , zgodnie z PPK “- 3 sztuki prosimy o informacje o typ opraw (karty techniczne), które mają być zamontowane d) Prosimy o udostępnienie zdjęć drzwi do remontu z pozycji kosztorysowych nr 59 i nr 99 4. Prosimy o udostępnienie przedmiaru w wersji edytowalnej pliku „ath” programu kosztorysującego „NORMA”.

Odpowiedź:

1) W budynku znajduje się siedziba instytucji kultury wraz z Galerią, budynek jest zatem obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym pod działalność.

2) Zgodnie z zapisem w Części V pkt. III ppkt. 23 Wykonawca Planując realizację robót musi uwzględnić, w szczególności:wykonanie (przed przystąpieniem do remontu elewacji) inwentaryzacji ornitologicznej, która określi ewentualne siedliska ptaków.

3)

a) Typ systemu i sterowanie kompatybilne z systemem istniejącym na elewacji wschodniej. Zasilanie z istniejącej tablicy ogrzewania rynien a w przypadku braku wystarczającego zapasu mocy/przekroju przewodów należy doprowadzić zasilanie z tablicy głównej na parterze obiektu.

b) Zamawiający przewiduje zamontowanie po obu stronach głównych drzwi wejściowych metalowego, kutego bądź aluminiowego stelaża – wizytownika składającego się z 4 modułów, na których można zamontować np. na kołkach rozporowych pojedyncze tablice (wykonane z blachy) na których znajdują się nazwy firm i instytucji mających swoją siedzibę w budynku ROK. Wymiar pojedynczego modułu ok. szer. 75 cm a wysokość ok. 37 cm. Stelaż ma być przystosowany do warunków zewnętrznych. Kolor i charakter stelaża ma być dostosowany do stylizacji i charakteru zabytkowego budynku.

c) Oprawy zewnętrzne hermetyczne pasujące do stylizacji i charakteru budynku i otoczenia.

d) Zdjęcia drzwi udostępnione w folderze załączonym na stronie postępowania.

Zamawiający może udostępnić przedmiar jedynie w wersji edytowalnej Excel. Plik załączony na stronie postępowania.

Udostępnij!