68. Ogólnopolski Konkursu Recytatorski – eliminacje wojewódzkie

68. Ogólnopolski Konkursu Recytatorski – eliminacje wojewódzkie

Planowany termin eliminacji wojewódzkich oraz działań towarzyszących (warsztaty z jurorami) wyznaczony jest na 20 maja 2023. Przesłuchania odbędą się w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz.

  • godz. 10.20 turniej wywiedzione ze słowa
  • godz. 10.40 turniej poezji śpiewanej
  • godz. 12.10 turniej recytatorski
  • godz. 14.00 turniej teatrów jednego aktora

Szczegółowy program eliminacji będzie mailowo przesyłany uczestnikom.

Uwaga:

Uczestnicy eliminacji rejonowych w Katowicach są proszeni o przesyłanie skanów karty zgłoszenia  na adres: o.jonkisz.rok@gmail.com, oraz przyniesienie oryginału na eliminacje wojewódzkie.

Udostępnij!