Plakaty prof. Michała Klisia

Plakaty prof. Michała Klisia

Ekspozycja Galerii w Rogu przedstawia plakaty znanego bielskiego malarza i grafika Michała Klisia. Przez lata wypracował on własny plakatowy język, w którym środki konstrukcji dzieła plastycznego służą treści. Aby jednak treść stała się istotą formy, artysta wchodzi w głąb sprawy, której poświęca plakat. Inspiracje i pomysły twórcze czerpie z otaczającej rzeczywistości. Nie zapominając o odbiorcy, stara się zobaczyć efekt swojej pracy jego oczyma. W rezultacie plakaty-obrazy, plakaty-rysunki stanowią z jednej strony autentyczną, osobistą odpowiedź na przeczytany tekst, zobaczone dzieło czy wydarzenie, a z drugiej szybko skonstruowany znak plastyczny, będący wypadkową realistycznego studium i dyskretnego symbolu. Treść (za sprawą utrwalenia indywidualnych wrażeń) ściśle wiąże się ze sferą refleksji, wyobrażeń, przeżyć, doświadczeń, dociekań twórcy, a forma (za sprawą ekspresji kresek i plam, kontrastu barw, deformacji kształtów, przestrzennych intryg) z jakością działającą na zmysły odbiorcy, pobudzającą nieoczekiwane pojęciowo wyobrażeniowe skojarzenia. Warto dodać, że plakaty Klisia są wynikiem niedługiej chwili, w której dochodzi zarówno do powzięcia zamysłu plastycznego, jak i jego realizacji. Artysta nieustannie balansuje między spontanicznością a profesjonalizmem, ekspresją a umiarem, prostotą a bogactwem, jednością a różnorodnością.

Plakaty powstałe niejako od ręki – lekko i swobodnie, nerwowo, ale z kaligraficzną perfekcją – nie tylko przekazują z powodzeniem określone informacje czy idee, ale także przenoszą w świat artystycznych zmagań.

Michał Kliś urodził się w Bielsku-Białej (1945). Wykładowca akademicki (od 1974), profesor zwyczajny (od 2000), rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (2001-2005). Zajmuje się plakatem, malarstwem, grafiką warsztatową i projektową.

Ekspozycja Galerii w Rogu

17 czerwca – 25 listopada 2011

Udostępnij!