Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2013

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2013

“Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego” ukazuje się już po raz czternasty i jak zawsze – począwszy od 2000 roku – w pierwszych dniach stycznia. To jedyne jak dotąd wydawnictwo prezentujące różnego typu przedsięwzięcia kulturalne (imprezy, festiwale, konkursy, spotkania cykliczne, warsztaty, wystawy, koncerty, spektakle…) z terenu całego województwa śląskiego.
Celem wydawcy – Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej – jest przekazanie skondensowanej informacji o tych wydarzeniach wszystkim zainteresowanym: publiczności, władzom różnych szczebli, dziennikarzom i specjalistom od promocji, turystom, wreszcie samym twórcom i animatorom kultury. Chcielibyśmy, by dla wszystkich “Kalendarz” był zaproszeniem do udziału w życiu kulturalnym województwa, by z jednej strony ułatwiał wybranie się na koncert, spektakl czy wystawę, z drugiej zaś, by ludzi kultury dopingował do podejmowania nowych inicjatyw i realizacji oryginalnych pomysłów. Dobrze będzie też, jeśli dzięki temu wydawnictwu uda się choćby skoordynować terminy organizowanych imprez.

“Kalendarz” jest wspólnym dziełem wydawcy i wszystkich tych instytucji, organizacji i osób, które nadesłały zgłoszenia. Ogromnie za tę współpracę dziękujemy, szczególnie tym, którzy oprócz suchych danych adresowych przygotowali krótkie opisy swych propozycji. Tylko w nielicznych przypadkach nie zdecydowaliśmy się na publikacje przesłanych informacji – wtedy, kiedy zapowiedź dotyczyła działania obejmującego cały kraj (np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy), albo kiedy adresowana jest do innego kręgu odbiorców (np. do sportowców czy rolników). W sumie w “Kalendarzu” na rok 2013, oprócz repertuarów instytucji artystycznych oraz programów wystaw w galeriach i muzeach, znalazły się zapowiedzi blisko 850 przedsięwzięć. Dotyczą one zarówno wydarzeń bardzo dużych, szeroko znanych w Polsce i na świecie, jak i tych o wiele mniejszych; zarówno tak zwanej kultury wysokiej, jak i rozrywki. Można oczywiście krytykować ten brak selekcji, ale też warto zauważyć, że otrzymany w ten sposób obraz życia kulturalnego w województwie jest bliższy prawdy.

Tych wszystkich, którzy nie złożyli informacji o swych działaniach do książkowego “Kalendarza”, zachęcamy do współpracy z redagowanym również przez ROK w Bielsku-Białej portalem Silesiakultura.pl. Tam dostępna jest aktualizowana na bieżąco elektroniczna wersja kalendarza, tam też cały czas na bieżąco publikowane są wiadomości o życiu kulturalnym województwa.

W porównaniu z poprzednimi edycjami obecny “Kalendarz” ma znacznie większą objętość, bo napłynęło więcej informacji. Zachowany został dotychczasowy układ treści, nie zmieniła się też struktura informacji o poszczególnych wydarzeniach. Utrzymaliśmy również taki sam jak w roku ubiegłym kształt edytorski, z kolorowymi okładkami i przekładkami do miesięcy i rozdziałów. Tym razem zostały one poświęcone sztuce ludowej i naiwnej, z której Śląskie i Beskidy od lat słyną. Nowością jest włączenie do wydawnictwa typowego kalendarza, z datami, dniami tygodnia, świętami, imionami solenizantów. Chcieliśmy w ten sposób sprawić, by “Kalendarz” był jeszcze bardziej użyteczny w życiu codziennym i działalności zawodowej. Czy pomysł był udany? Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i opinie w tej i innych sprawach, dotyczących naszej publikacji.

Mamy nadzieję, że “Kalendarz” poszerzy nieco wiedzę o dniu dzisiejszym śląskiej kultury, że może czasem nawet zaskoczy bogactwem i oryginalnością oferty, a Państwo bez trudu odnajdziecie w nim wszystkie interesujące was działania, a później będziecie ich aktywnymi uczestnikami.

Leszek Miłoszewski
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury
w Bielsku-Białej

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego
Rocznik czternasty
kalendarz@rok.bielsko.pl
www.kalendarz.art.pl

Wydawnictwo opracowano na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Redakcja i korekta: Leszek Miłoszewski, Zbyszek Hojny, Małgorzata Słonka (opr. informacji w działach “Wystawy” i “Repertuar instytucji artystycznych”)

Na okładce: Teofil Ociepka “Przyjaźń w kosmosie”
Prace na kolorowych przekładkach i okładce pochodzą z kolekcji “Barwy Śląska” Stanisława Gerarda Trefonia z Rudy Śląskiej oraz ze zbiorów prywatnych.
Zdjęcia prac: Aleksander Dyl, Zbigniew Micherdziński, Lucjan Pawłowski, Mirosław Baca

Projekt graficzny i skład: Janusz Legoń

Wydawca: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel./faks 33-812-33-33,
e-mail: rok@rok.bielsko.pl, www.rok.bielsko.pl

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany terminów imprez oraz adresów organizatorów

Druk: Drukarnia Times, Czechowice-Dziedzice

Nakład: 600 egz.

ISSN 1642-851X

Udostępnij!