Kalendarz

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2018 (2018)

Do rąk Państwa trafia kolejna edycja "Kalendarza Kulturalnego Województwa Śląskiego", wydawnictwa, które ukazuje się z początkiem każdego roku od osiemnastu lat. Tak samo jak do tej pory "Kalendarz…" wypełniają przede wszystkim zapowiedzi imprez, spektakli, wystaw i innego typu działań o charakterze kulturalno-rekreacyjnym, odbywających się na...

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2017 (2017)

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które nadesłały informacje o planowanych działaniach swoich instytucji i organizacji. Bez Was nie byłoby tego "Kalendarza…".Mamy nadzieję, że to nasze wspólne wydawnictwo będzie przydatne w codziennej pracy. Chcielibyśmy też, by było pomocne w kształtowaniu pełnego i prawdziwego obrazu kultury w województwie...

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2016

To już siedemnasta edycja "Kalendarza Kulturalnego Województwa Śląskiego", od 2000 roku niezmiennie w pierwszych dniach stycznia ukazującego się staraniem Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Można z satysfakcją stwierdzić, że znowu się udało, bo wydanie tego typu kalendarza wcale nie jest proste. Najpierw wiele instytucji i...

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2015

Zapowiedzi 746 imprez, konkursów, warsztatów, konferencji i działań cyklicznych, informacje o wystawach w 18 galeriach i muzeach oraz repertuar 14 instytucji artystycznych - to zawartość "Kalendarza Kulturalnego Województwa Śląskiego" na rok 2015. Wydawnictwo ukazuje się już po raz szesnasty, bez przerwy od 2000 roku, staraniem...

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2014

To już 15. edycja "Kalendarza Kulturalnego Województwa Śląskiego", co oznacza, że począwszy od 2000 roku, wydawnictwo to trafia rokrocznie do rąk czytelników. Nakład jest niewysoki, odpowiadający celom, jakie sobie stawiamy. Chodzi o zebranie informacji o najważniejszych i najciekawszych działaniach w dziedzinie kultury w województwie w...

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2013

"Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego" ukazuje się już po raz czternasty i jak zawsze - począwszy od 2000 roku - w pierwszych dniach stycznia. To jedyne jak dotąd wydawnictwo prezentujące różnego typu przedsięwzięcia kulturalne (imprezy, festiwale, konkursy, spotkania cykliczne, warsztaty, wystawy, koncerty, spektakle…) z terenu całego...