Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2015

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2015

Zapowiedzi 746 imprez, konkursów, warsztatów, konferencji i działań cyklicznych, informacje o wystawach w 18 galeriach i muzeach oraz repertuar 14 instytucji artystycznych – to zawartość “Kalendarza Kulturalnego Województwa Śląskiego” na rok 2015. Wydawnictwo ukazuje się już po raz szesnasty, bez przerwy od 2000 roku, staraniem Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej i ma ambicje ogarnięcia tego, co dzieje się w kulturze na terenie województwa śląskiego. Nie jest to, rzecz jasna, obraz kompletny, bo nie ujmuje większości działań edukacyjnych, zajęć zespołów amatorskich czy kół zainteresowań w domach kultury. Nie zawiera też zapowiedzi imprez odbywających się równocześnie w całym kraju, takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy zabawy sylwestrowe. Nie ma w nim większości typowych koncertów estradowych ani działań przynależnych do takich dziedzin, jak sport, religia, promocja rolnictwa… Niektórych informacji brakuje, bo ich po prostu nie nadesłano, choć z roku na rok coraz więcej jest w “Kalendarzu…” znaczących ośrodków, instytucji i wydarzeń.
Ogromne podziękowania zatem dla wszystkich, którzy podjęli z nami współpracę, równocześnie prośba o wyrozumiałość w sytuacjach, gdy z różnych powodów, głównie ograniczonego miejsca, trzeba było dokonać selekcji złożonych materiałów. Nie trzymaliśmy się zasady, by zamieszczane informacje dotyczyły wyłącznie wydarzeń o zasięgu lub znaczeniu ponadlokalnym. Uznaliśmy, że uzyskany w ten sposób obraz byłby nie tylko skromniejszy i mniej ciekawy od rzeczywistego, ale również nie oddawałby specyfiki życia kulturalnego województwa. Specyfiki polegającej m.in. na łączeniu nowoczesności z tradycją, sztuki wysokiej z popularną oraz różnych doświadczeń regionów tworzących województwo: Śląska, Zagłębia, Beskidów, Częstochowy, Raciborza…
Jeśli w efekcie “Kalendarz…” zostanie odebrany nie tylko jako zbiór przydatnych informacji, ale również jako przyczynek do refleksji nad stanem śląskiej kultury, także jako działanie sprzyjające wojewódzkiej integracji – to nasza wydawnicza satysfakcja będzie większa. Mamy nadzieję, że wśród czytelników nie zabraknie przedstawicieli władz różnych szczebli, a organizatorom rozmaitych działań i artystom publikacja ta podsunie wiele nowych, interesujących pomysłów.
Na okładce i kolorowych przekładkach zapowiadających poszczególne miesiące oraz rozdziały “Kalendarza…” znalazły się zdjęcia z działań wybranych śląskich instytucji artystycznych, głównie jednak teatrów. To forma przypomnienia, że w roku 2015 obchodzimy 250-lecie teatru publicznego w Polsce, co – jak sądzimy – jest dobrym powodem, by ze szczególną życzliwością spojrzeć na śląskie sceny dramatyczne, lalkowe i muzyczne. Czerwcowe zapowiedzi wzbogacamy ponadto reklamą Industriady, wydarzenia o kluczowym znaczeniu dla zmieniającego się wizerunku Śląska. Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, skąd bierze się pozytywna energia województwa, polecamy wizyty nie tylko w muzeach, ale również w teatrach, salach koncertowych i wystawowych oraz domach i ośrodkach kultury. Mamy nadzieję, że w tych kulturalnych podróżach pomocne będzie nasze wydawnictwo w wersjach książkowej i elektronicznej (www.kalendarz.art.pl), a także prowadzony na bieżąco przez bielski ROK portal Silesiakultura.pl.

Leszek Miłoszewski
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury
w Bielsku-Białej

Zainteresowanych nabyciem KKWŚ 2015 prosimy o kontakt pod adresem kalendarz@rok.bielsko.pl.

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego
Rocznik szesnasty

kalendarz@rok.bielsko.pl
www.kalendarz.art.pl

Wydawnictwo opracowano na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Redakcja i korekta: Leszek Miłoszewski, Zbyszek Hojny,
współpraca: Małgorzata Słonka, Mirosław Baca

Na okładce: Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach, Krawiec Niteczka.
Na zdjęciu Ewa Reymann (Strach), Jacek Popławski (Niteczka)
Foto: Tomasz Zakrzewski

Projekt graficzny i skład: Janusz Legoń

Wydawca: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała,
tel./faks 33-812-33-33,
e-mail: rok@rok.bielsko.pl
www.rok.bielsko.pl

Bielsko-Biała 2014

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany terminów imprez oraz adresów organizatorów.

Druk: Augustana, Bielsko-Biała
Nakład: 500 egz.
ISSN 1642-851X

Udostępnij!