Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2014

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2014

To już 15. edycja “Kalendarza Kulturalnego Województwa Śląskiego”, co oznacza, że począwszy od 2000 roku, wydawnictwo to trafia rokrocznie do rąk czytelników. Nakład jest niewysoki, odpowiadający celom, jakie sobie stawiamy. Chodzi o zebranie informacji o najważniejszych i najciekawszych działaniach w dziedzinie kultury w województwie w kolejnym roku kalendarzowym i przekazanie tych informacji osobom i instytucjom, które mają największy wpływ na życie kulturalne na tym terenie. “Kalendarz” trafia więc do władz różnych szczebli, do dziennikarzy, a przede wszystkim do samych twórców i animatorów kultury. Ma umożliwić orientację w tym, co się dzieje. Ma być takim całorocznym “rozkładem jazdy” śląskiej kultury.
Na pewno nie jest to pełny obraz życia kulturalnego w województwie, choćby dlatego, że nie ujmuje ogromnej większości prowadzonych na co dzień działań edukacyjnych, zajęć zespołów amatorskich, kół zainteresowań w domach i ośrodkach kultury. Nie jest to obraz pełny także dlatego, że nie z każdej miejscowości napłynęły informacje, choć takich białych plam w “Kalendarzu” jest z roku na rok coraz mniej. Tym większe podziękowania dla tych wszystkich, którzy na czas nadesłali informacje, niejednokrotnie dbając też o to, by zgłaszane działania były interesująco opisane. Niestety, z powodu ograniczonej objętości zmuszeni byliśmy do dość ostrej selekcji, rezygnując w pierwszej kolejności z zapowiedzi wydarzeń o charakterze lokalnym i typowym przebiegu (rutynowe koncerty estradowe, obchody różnych świąt, zabawy sylwestrowe, ogólnopolskie akcje…). Rezygnowaliśmy też często z informacji zbyt lakonicznych, niewiele mówiących o przedsięwzięciu, a także z zamieszczania imprez rekreacyjnych i sportowych, ale równocześnie staraliśmy się, by w “Kalendarzu” obecne były różne rejony województwa.
W efekcie nasze wydawnictwo zawiera zapowiedzi 777 imprez, konkursów, konferencji i działań cyklicznych oraz informacje o wystawach w 25 galeriach i muzeach, a także repertuarach 14 instytucji artystycznych. Jest to – jak się wydaje – obraz na tyle bogaty i ciekawy, że wydawnictwo może skutecznie pełnić również funkcje promocyjne, zaświadczając o bogactwie i różnorodności kultury w województwie śląskim. Może być też ciekawym materiałem do teoretycznych analiz i źródłem nowych pomysłów dla twórców i animatorów kultury.
Trzeci rok z rzędu “Kalendarz” ma podobną szatę edytorską. Tym razem tematem okładki i wszystkich ilustracji jest współczesne polskie malarstwo, a dokładniej są to wybrane prace z najbardziej prestiżowego krajowego konkursu w tej dziedzinie – “Bielskiej Jesieni”. Plastyczna dominanta ma pełnić funkcję dodatkowego zaproszenia do galerii sztuki, ale nie tylko tam, także do wszystkich innych miejsc w województwie (teatrów, kin, sal koncertowych, domów i ośrodków kultury…), gdzie dzięki kulturze życie staje się mądrzejsze, ciekawsze, bardziej wartościowe. Warto z tego zaproszenia skorzystać.

Leszek Miłoszewski
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury
w Bielsku-Białej

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego
Rocznik piętnasty
kalendarz@rok.bielsko.pl
www.kalendarz.art.pl

Wydawnictwo opracowano na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Redakcja i korekta: Leszek Miłoszewski, Zbyszek Hojny,
Małgorzata Słonka (opr. informacji w dziale “Wystawy w muzeach i galeriach”)
Zdjęcia prac: Jacek Rojkowski

Na okładce: Ewa Juszkiewicz “Bez tytułu / według Rogiera van der Weydena” (olej na płótnie, 2012, 140 x 95 cm; praca w kolekcji Galerii Bielskiej BWA). Grand Prix “Bielskiej Jesieni 2013” wraz z obrazem “Girl in Blue”, prezentowanym na str. 9, otwierającej kalendarium kwietniowe.
Prace na kolorowych przekładkach i okładce pochodzą z 41. Biennale Malarstwa “Bielska Jesień 2013”, którego organizatorem jest Galeria Bielska BWA.

Projekt graficzny i skład: Janusz Legoń

Wydawca: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel./faks 33-812-33-33,
e-mail: rok@rok.bielsko.pl, www.rok.bielsko.pl

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany terminów imprez oraz adresów organizatorów.

Druk: Augustana, Bielsko-Biała

Nakład: 500 egz.

ISSN 1642-851X

Udostępnij!