Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2017 (2017)

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2017 (2017)

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które nadesłały informacje o planowanych działaniach swoich instytucji i organizacji. Bez Was nie byłoby tego “Kalendarza…”.
Mamy nadzieję, że to nasze wspólne wydawnictwo będzie przydatne w codziennej pracy. Chcielibyśmy też, by było pomocne w kształtowaniu pełnego i prawdziwego obrazu kultury w województwie śląskim. Obrazu bogatego, bardzo różnorodnego, pełnego energii, w którym piękne, choć często trudne, tradycje splatają się z napierającą zewsząd nowoczesnością. Wszystkim twórcom oraz animatorom i organizatorom życia kulturalnego w województwie życzymy spełnienia planów oraz zawsze licznej i życzliwej publiczności.

Zespół Redakcyjny

kalendarz@rok.bielsko.pl
www.kalendarz.art.pl

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego

Rocznik osiemnasty

Wydawnictwo opracowano na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Redakcja i korekta: Leszek Miłoszewski, Zbyszek Hojny, Małgorzata Słonka

Projekt okładki i wewnętrznych kolorowych przekładek: Morys design

Projekt stron tekstowych i skład: Janusz Legoń

Wydawca: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel./faks 33-812-33-33,
e-mail: rok@rok.bielsko.pl, www.rok.bielsko.pl

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany terminów imprez oraz adresów organizatorów.

Druk: Augustana, Bielsko-Biała

Nakład: 400 egz.

ISSN 1642-851X

Udostępnij!