Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2016

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2016

To już siedemnasta edycja “Kalendarza Kulturalnego Województwa Śląskiego”, od 2000 roku niezmiennie w pierwszych dniach stycznia ukazującego się staraniem Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Można z satysfakcją stwierdzić, że znowu się udało, bo wydanie tego typu kalendarza wcale nie jest proste. Najpierw wiele instytucji i organizacji musi z odpowiednim wyprzedzeniem określić swoje przyszłoroczne realne plany, później w krótkim czasie trzeba te informacje z terenu całego województwa zgromadzić, usystematyzować i opracować, a w końcu nadać całości charakter zwartej, przejrzystej publikacji.
Trzeba w imieniu wydawcy złożyć wielkie podziękowania tym wszystkim, którzy nadesłali informacje o planowanych przedsięwzięciach. Bez was nie byłoby tego wydawnictwa. Mam nadzieję, że “Kalendarz…”, to nasze wspólne dzieło, będzie przydatny w codziennej pracy, pomoże wypromować własne działania, ułatwi orientację w tym, co robią inni, stanie się impulsem do nowych inicjatyw.
Tegoroczny “Kalendarz…” zawiera – po niezbędnej selekcji nadesłanych materiałów – zapowiedzi ponad 600 imprez, festiwali, konkursów, konferencji i działań cyklicznych, informuje o wystawach w 18 galeriach i muzeach oraz przybliża repertuar 16 instytucji artystycznych. To nie jest obraz kompletny – z różnych powodów – kultury w województwie śląskim, ale na pewno na tyle reprezentatywny, by twierdzić, że jest to kultura bardzo bogata i różnorodna. Obok wydarzeń o zasięgu i znaczeniu światowym znajdziemy tu wiele lokalnych, niewielkich, ale ogromnie potrzebnych działań upowszechnieniowych, obok inicjatyw głęboko zakorzenionych w historii i tradycji nie brakuje pomysłów wybiegających daleko w przyszłość. To wszystko tworzy sferę życia ważną dla mieszkańców województwa, sferę mającą istotny wpływ na to, jak nasz region postrzegany jest w kraju i w świecie.

Leszek Miłoszewski
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury
w Bielsku-Białej

kalendarz@rok.bielsko.pl
www.kalendarz.art.pl

Wydawnictwo opracowano na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Redakcja i korekta: Leszek Miłoszewski, Zbyszek Hojny;
współpraca: Mirosław Baca

Projekt okładki i wewnętrznych kolorowych przekładek: Morys design,
projekt stron tekstowych i skład: Janusz Legoń‚

Wydawca: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel./faks 33-812-33-33, e-mail: rok@rok.bielsko.pl, www.rok.bielsko.pl

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany terminów imprez oraz adresów organizatorów.
Druk: Augustana, Bielsko-Biała
Nakład: 400 egz.
ISSN 1642-851X

Udostępnij!