Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2019

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2019

20 raz – tak, już dwudziesty! – zabieramy Państwa w podróż po kulturalnych wydarzeniach dużych i małych. Cenionych w regionie, a nawet kraju, i bardzo lokalnych. Na dobre już zadomowionych w naszej świadomości i całkiem nowych. “Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego” to zapowiedzi imprez jednorazowych i cyklicznych, spektakli, koncertów i wystaw oraz podobnych w charakterze działań kulturalnych, rozrywkowych, a niekiedy również rekreacyjnych, poddanych z konieczności pewnej selekcji. Wszystkie znaleźć można niezależnie od siebie w różnego typu źródłach informacyjnych, choćby na stronach internetowych. Jednak zgrupowanie ich razem daje nową perspektywę. Niby wciąż to samo, a przecież co roku pośród dobrze znanych propozycji udaje się znaleźć coś nowego, świeżego. Co roku mamy też możliwość spojrzenia na dotychczasowe oblicza zdarzeń w nowych kontekstach.
Co chcemy osiągnąć? Szerokie upowszechnienie informacji o imprezach, ale też instytucjach czy organizacjach, które je realizują, i udokumentowanie działań w zwartej publikacji. Dla mniejszych propozycji jest to niewątpliwie szansa na promocję. Są też pewnie tacy animatorzy, dla których przejrzenie wydarzeń zapowiadanych w “Kalendarzu…” może stać się inspiracją do podjęcia nowej inicjatywy; lub też zmodyfikowania dotychczasowej, a nawet rezygnacji na rzecz bardziej nowatorskiej. W naszym zamyśle jest to także przyczynek do refleksji nad stanem kultury w województwie śląskim. Pozwala zobaczyć, ilu nas jest i jaką siłą dysponujemy. Być dla siebie inspiracją i wsparciem. A jeśli ktoś ma pod ręką wszystkie roczniki KKWŚ – może zaobserwować, jak przez ostatnie dwadzieścia lat kształtował się nasz dorobek kulturalny. Są powody do satysfakcji.
W tym roku motywem przewodnim towarzyszącym nam na kolorowych przekładkach są góralskie zespoły regionalne działające w naszym województwie – w Beskidzie Śląskim, Beskidzie Żywieckim i ich okolicach. A to za sprawą jubileuszu, jaki świętować będziemy latem, podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Otóż w Żywcu odbędzie się po raz 50 Festiwal Folkloru Górali Polskich, największe doroczne święto wszystkich góralskich grup etnograficznych naszego kraju. Festiwal przez lata przyczynił się do przypomnienia, utrwalenia, pielęgnowania i międzypokoleniowego przekazu tradycji. To wielkie święto muzyków, śpiewaków, tancerzy, instruktorów i kierowników grup, ludowych artystów i rękodzielników, a także instytucji, pod których opieką działają, i wspierających dobrodziejów.
Jak co roku nie wszyscy odpowiedzieli na nasz apel, z różnych względów. Przede wszystkim z dużym wyprzedzeniem trzeba określić swoje plany, a to jest trudne, niekiedy wręcz niemożliwe. Z pewnością nie wszyscy są zainteresowani, po prostu. A jeszcze innym coś przeszkodziło i nie zdążyli w wyznaczonym terminie. Dziękujemy tym, którzy podjęli trud współpracy przy tworzeniu “Kalendarza…”. Bez tego wydawnictwo nie mogłoby powstać. I zapraszamy także na www.kalendarz.art.pl.

Zespół Redakcyjny

kalendarz@rok.bielsko.pl
www.kalendarz.art.pl

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego

Rocznik dwudziesty

Wydawnictwo opracowano na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Redakcja i korekta: Katarzyna Pach-Sznepka, Małgorzata Słonka, Katarzyna Dąbek, Agnieszka Kobiałka, Zbyszek Hojny

Projekt okładki i wewnętrznych kolorowych przekładek: Wiesław Łysakowski

Projekt stron tekstowych i skład: Janusz Legoń

Projekt reklamy TKB: Piotr Wisła

Wydawca: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33-812-33-33,
e-mail: rok@rok.bielsko.pl, www.rok.bielsko.pl

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany terminów imprez oraz adresów organizatorów.

Druk: Augustana, Bielsko-Biała

ISSN 1642-851X

Udostępnij!