Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2018 (2018)

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2018 (2018)

Do rąk Państwa trafia kolejna edycja “Kalendarza Kulturalnego Województwa Śląskiego”, wydawnictwa, które ukazuje się z początkiem każdego roku od osiemnastu lat. Tak samo jak do tej pory “Kalendarz…” wypełniają przede wszystkim zapowiedzi imprez, spektakli, wystaw i innego typu działań o charakterze kulturalno-rekreacyjnym, odbywających się na terenie województwa śląskiego. Nowością są krótkie informacje o instytucjach kultury podległych samorządowi województwa. Jeśli jeszcze bardziej niż do tej pory ułatwią one współpracę organizatorów życia kulturalnego w regionie, to główny cel tej prezentacji zostanie osiągnięty..
Pobieżna choćby lektura “Kalendarza…” uzmysławia, jak bardzo bogata i różnorodna jest kulturalna oferta województwa śląskiego. Nie brakuje wydarzeń o znaczeniu ogólnopolskim, a nawet światowym, choć oczywiście najwięcej jest działań o charakterze lokalnym. Są przykłady kultury wysokiej i całe morze ofert służących głównie pożytecznemu i przyjemnemu spędzeniu wolnego czasu. Na pewno znajdą coś dla siebie młodsi i starsi, mieszkający w miastach i na wsi, bardzo wybredni i spolegliwi, niestrudzeni poszukiwacze nowości i niewzruszeni konserwatyści. Ta rozmaita oferta, której świadectwem jest właśnie “Kalendarz…”, to najlepszy dowód potencjału i ambicji województwa. Wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i nadesłali informacje o swych planach na 2018 rok, serdecznie dziękujemy. Ten różnobarwny, pełen dobrej energii obraz kultury w województwie śląskim jest naszym wspólnym dziełem. Pozostaje teraz tylko życzyć, aby plany nakreślone w “Kalendarzu…” się spełniły, aby zapowiadane w nim działania miały liczną i życzliwą publiczność.

Zespół Redakcyjny

kalendarz@rok.bielsko.pl
www.kalendarz.art.pl

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego

Rocznik dziewiętnasty

Wydawnictwo opracowano na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Redakcja i korekta: Katarzyna Pach-Sznepka, Małgorzata Słonka, Leszek Miłoszewski, Zbyszek Hojny

Projekt okładki i wewnętrznych kolorowych przekładek: Wiesław Łysakowski

Projekt stron tekstowych i skład: Janusz Legoń

Wydawca: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33-812-33-33,
e-mail: rok@rok.bielsko.pl, www.rok.bielsko.pl

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany terminów imprez oraz adresów organizatorów.

Druk: TIMES, Czechowice-Dziedzice

Nakład: 400 egz.

ISSN 1642-851X

Udostępnij!