Władysław Marek. Rzeźba

Władysław Marek. Rzeźba

Władysław Marek urodził się 22 kwietnia 1944 roku w Łodygowicach, zmarł 2 maja 2015 roku w Rajczy. Od najmłodszych lat zdradzał talent plastyczny, lecz trudna sytuacja rodzinna nie pozwoliła mu na edukację w tym kierunku. Rzeźbił od wczesnej młodości, mówiąc, że robi to, bo musi, że lepiej widzi wtedy świat. W latach 1963-65 uczęszczał do Państwowego Ogniska Plastycznego w Bielsku-Białej. W roku 1965 podjął pracę jako liternik w Powiatowej Spółdzielni Pracy Usług Wielobranżowych “Żywczanka” w Żywcu, a później w Powszechnej Spółdzielni Spożywców “Społem” w Żywcu. W 1968 roku rozpoczął współpracę z Grupą Amatorów Plastyków “Różni”.
W latach 1980-87 dwa razy odwiedził Stany Zjednoczone. Pierwsza wizyta zaowocowała realizacją projektu drogi krzyżowej oraz rzeźbą Chrystusa na krzyżu dla Zgromadzenia Sióstr Serafitek w San Antonio w Teksasie. W trakcie drugiego pobytu wykonał drewnianą replikę pierwszego polskiego kościoła w USA, znajdującego się w miejscowości Panna Maria w Teksasie. Replika ta została podarowana papieżowi Janowi Pawłowi II. W roku 1992 wyjechał z rodziną do Stanów Zjednoczonych, gdzie pozostał do 2013 roku.
Początkowo twórczość Władysława Marka nawiązywała do rzeźby ludowej inspirowanej szkołą zakopiańską, m.in. pracami Antoniego Kenara i Antoniego Rząsy. Z czasem głównym wątkiem jego twórczości stała się tematyka sakralna. Wykonywał rzeźby pełne i płaskorzeźby w lipie, czasem w topoli i dębie, pozostawiał je w stanie surowym, rzadziej bejcował lub woskował. W pracach z czasu emigracji można
zaobserwować wpływ kultury meksykańskiej. Rzeźby inspirowane folklorem meksykańskim pokrywał akrylami.

z katalogu wystawy

10 listopada – 9 grudnia 2016

Katalog “Władysław Marek. Rzeźba” w wersji .PDF można obejrzeć tutaj:
(kliknij w grafikę poniżej)

Udostępnij!