“Święty bez granic” – wystawa pokonkursowa

“Święty bez granic” – wystawa pokonkursowa

We wszystkich regulaminowych kategoriach znalazły się prace plastyczne zgodne z tematyką konkursu. Podjęcie realizacji takiego zadania wymagało od autora zapoznania się z historią życia Melchiora Grodzieckiego, sięgnięcia do materiałów źródłowych, przeanalizowania ich i co istotne – przełożenia na język plastyczny.
W ocenie jury, zwłaszcza w kategorii wiekowej młodzieży (ze szkół średnich i podstawowych), było to zadanie trudne i złożone. Tym samym wyrażamy uznanie dla autorów za rozwiązania artystyczne, jakimi się posłużyli. Należy docenić trud opiekunów, przybliżających postać św. Melchiora. Bez pogłębionego przygotowania prace te miałyby tylko charakter odtwórczy, bazujący na znanych już portretach św. Melchiora Grodzieckiego. Należy także wskazać, iż większość z nich charakteryzowała się zgodnością z wiedzą historyczną i oryginalnością zastosowanych środków wyrazu artystycznego.
Na uwagę zasługują ciekawe formy wypowiedzi oraz oryginalne, twórcze realizacje. Poza malarstwem na szkle, rysunkiem, rzeźbą w drewnie, kamieniu, mieliśmy przyjemność zetknąć się z dziełami ceramicznymi, kolażami, metaloplastyką czy technikami własnymi.
Tematyka konkursu, jak wspomniałam, wymagała zapoznania się z historią XVII-wiecznego jezuity św. Melchiora Grodzieckiego. Wykonane prace miały zaś trafić do odbiorcy współczesnego. Czy autorzy sprostali temu zadaniu, ocenicie Państwo sami. Jury w pełni docenia dobór środków wyrazu, okazując to nagrodzeniem i wyróżnieniem prac spełniających kryteria poprawności oraz oryginalności plastycznej, jak i zgodności historycznej.
Monika Kałuża
Przewodnicząca jury

Katalog
“Święty bez granic”
w wersji .PDF można obejrzeć tutaj:
(kliknij w grafikę poniżej)

2-17 stycznia 2020

Udostępnij!