Ojciec Leopold Tempes SJ – z misją wśród górali Beskidów

Ojciec Leopold Tempes SJ – z misją wśród górali Beskidów

Siłą lstebnej jest tradycja, u której źródła znajduje się zarówno przywiązanie mieszkańców do wiary, jak i spuścizna po wołoskich przodkach. Na przestrzeni 400-letniej historii wsi na jej losy i rozwój wpływ mieli wybitni duszpasterze, tacy jak przybyły tu w roku 1716 jezuicki misjonarz Leopold Tempes, czy znany działacz społeczny i literat ks. Emanuel Grim, jak i utalentowani artyści, czy też oddani lokalnej kulturze folkloryści. To dzięki nim w Istebnej zobaczyć możemy znany z interesujących, barwnych polichromii Kościół Dobrego Pasterza, wypełnione obrazami i drzeworytami Muzeum Jana Wałacha, czy też Dom Konarzewskich z umiejscowioną tuż obok drewnianą kapliczką wotywną. Do dnia dzisiejszego panuje
w tych miejscach niezwykły, artystyczny i historyczny klimat.

Opracowanie, skład: Ks. Piotr Góra
Tekst: Ks. Tomasz Chrzan
Zdjęcia: Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Jacek Kohut
Wydawca: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
Współpraca: Diecezja Bielsko-Żywiecka
Publikacja wydana w Roku 2021 ustanowionym przez Sejmik Województwa Śląskiego Rokiem Górali w Województwie Śląskim.
Wydanie publikacji dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Udostępnij!