Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Regionalny Ośrodek Kultury zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na druk oraz dostawę książki o twórcach zabawek pt. „Istne cuda, istne czary. Tradycje zabawkarskie na polsko-słowackim pograniczu „ w ramach projektu „TransEtno – transfer polskich i słowackich tradycji zabawkarskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. 

Udostępnij!