Ogłoszenie o wyniku postępowania oraz zawarciu umowy na realizację zamówienia publicznego pn.”Wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury” (strona zachodnia). Znak sprawy ZP.RB.03.2022