Pytanie nr 1 z dnia 27.09.2023 r. do postępowania na „Remont pomieszczeń wewnętrznych z budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” (znak sprawy: ZP.RB.05.2023)