Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym wariant 1 bez negocjacji na „Remont elewacji wschodniej i południowej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury” w ramach zadania pn. “Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” (znak sprawy: ZP.RB.03.2023)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym wariant 1 bez negocjacji na „Remont elewacji wschodniej i południowej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury” w ramach zadania pn. “Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” (znak sprawy: ZP.RB.03.2023)

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy eZamówienia.gov.pl , która służy do komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami. Na stronie internetowej postępowania dostępne są wszelkie dokumenty dot. postępowania. Na stronie zamieszczane będą wszelkie zmiany oraz wyjaśnienia do SWZ.
Strona internetowa postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5da12f7a-f969-11ed-9355-06954b8c6cb9

Identyfikator postępowania: ocds-148610-5da12f7a-f969-11ed-9355-06954b8c6cb9

Składanie ofert następuje przez: eZamówienia.gov.pl

Udostępnij!