Informacja o kwocie jaką zamierzający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. “Instalacja klimatyzacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” znak sprawy ZP.RB.04.2023